Hva er deuterium?
Deuterium er en isotop av hydrogen. I motsetning til vanlig hydrogen (også kalt protium) har deuterium et ekstra nøytron som gjør det dobbelt så tungt som vanlig hydrogen. Av den grunn er et annet navn på deuterium "tungt hydrogen". Som en hydrogenisotop (en variant av hydrogen) kan deuterium ta plassen til vanlig hydrogen i enhver kjemisk eller fysisk reaksjon der et hydrogenatom brukes. Det betyr at det er i kroppen din, i maten du spiser, og i vannet du drikker. Når deuterium erstatter protium (vanlig hydrogen) i et vannmolekyl (H2O), kalles resultatet "tungt vann". Tungtvann har andre fysiske egenskaper enn vanlig vann. 

Helsemessige fordeler ved å drikke deuteriumredusert vann (DDW):

  • Styrker immunforsvaret og avgiftning
  • Forbedrer blodsukkeromsetningen (metabolismen) og -reguleringen
  • Motvirker insulinresistens
  • Forbedrer energiproduksjonen (metabolismen)
  • Har beskyttende virkning på flere organsystemer, bl.a. hjerte og lever
  • Forbedrer humøret og hukommelsen
Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 15 November 2021 11:07:39 Europe/Berlin

Hvordan fungerer lysterapi?
Forskning viser at bortsett fra biokjemiske reaksjoner spiller temaene informasjon og energi en ekstremt viktig rolle for organismen og vår helse. De biologiske effektene av lys er en essensiell komponent for å behandle en sykdom effektivt. Biofysikeren professor doktor F.A. Popp ga et av de viktigste vitenskapelige bidragene med sin biofotonteori. Ifølge kvanteteorien består lys av kvanter (pakker av energi) eller fotoner. Popps bidrag var å si at hver celle kommuniserer med andre celler ved hjelp av biofotoner. Biofotoner er det svake lyset som stråler ut fra cellene i alt levende. På samme måte bekreftet tre russiske forskere, S. Stschurin, V.P. Kasnaschejew og L. Michailowa, gjennom over 5000 eksperimenter at levende celler overfører informasjon ved hjelp av biofotoner. De utstrålte fotonene absorberes i hovedsak av huden og sprer seg utover i hele kroppen. De når hjernen og passerer forgreningen av nervesystemet samt ryggmargen. Biofotonene harmoniserer også produksjonen av endorfiner og serotonin. Enkelte deler av lyssignalene kommer til binyrene og påvirker produksjonen av DHEA og kortisol (et stresshormon).

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Sunday, 7 November 2021 20:22:39 Europe/Berlin

Helsemessige effekter ved bruk av Cellvital-Homecare PEMF terapisystem:
PEMF har vist seg å forbedre nevrokjemiske forhold inkludert avhengighet, AD/HD, angst, autismespekterforstyrrelser, depresjon, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og søvnproblemer. Forskning indikerer også positive effekter ved nevropatologier som hjernerystelse, hukommelsestap, mild kognitiv svikt, mild traumatisk hjerneskade, multippel sklerose, Parkinsons sykdom, hjerneslag og skjelving.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 1 November 2021 11:47:55 Europe/Berlin

What is Structured Water?
The term “Structured Water” refers to the water when its molecules are structured to form hexagonal clusters. These crystalline geometric structures in water occur either naturally or can be restored artificially. The essential thing about this particular structure is that it is responsible for securing water’s natural properties.

Structured water in nature is present in mountain springs, glacier melt, and other untouched sources, flowing over rocks and cliffs, swinging around curves and corners. This motion causes water to spin and rotate, structuring its molecules. Fresh spring water also gets structured from the high pressures in deep aquifers. Additionally, scientists believe that in the human body the most of the water is structured in a hexagonal manner.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 27 September 2021 09:52:49 Europe/Berlin

Grunnleggende om bruk av CBD (cannabidiol)
CBD – den helt naturlige behandlingen som feier over nasjonen – og hvorfor det er verdt «hypen. » 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 24 September 2021 09:55:08 Europe/Berlin

Forskning og klinisk erfaring på effekter av Pranan Technologies EMF beskyttelse

Trådløs radiostråling (RF) ofte omtalt som EMF (elektromagnetiske felter) er blitt ett alvorlig helseproblem for store deler av verdens befolkning. Vi blir bestrålt fra våre mobiltelefoner, basestasjoner, Wi-Fi, blåtann, ett økende antall satellitter og andre former for radio og radarkommunikasjon. Dette inkluderer også alle trådløse internetteknologier som 4G,5G og kommende 6G. 5G forskningen begynner også å komme offentlig og den konkluderer med negative effekter som inkluderer økt kreftrisiko, økt cellulært stress, økning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funksjonelle endringer i reproduktive systemet, lærings- og hukommelsesunderskudd, nevrologiske lidelser og negative effekter på generelt velvære hos mennesker. Dokumentasjonen som viser helseskader og økt risiko for bl.a. kreft er akkumulert siden 1960 frem til i dag og omfatter over 20.000 solide forskningsrapporter. Det er ufattelig for de fleste av oss at dette skyves under teppe av våre myndigheter, at industrien gjør det er mer forståelig (det er økonomi som styrer).

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 26 August 2021 16:23:02 Europe/Berlin

C60 er et nylig oppdaget karbonmolekyl som har fantastiske, ja nesten magiske egenskaper. C60 tilhører en gruppe karbonmolekyler kalt fullerenes, de vanligste inkluderer C70, C72, C76, C84 med noen som har 100-tallet karbonatomer. Disse ballformede molekylene ble oppkalt etter strukturene av den amerikanske arkitekten Buckminster Fuller, der av kallenavnet; karbon «fullerenes» eller "buckyballs".

Read More
0 Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Tuesday, 10 August 2021 09:41:19 Europe/Berlin

Formula Swiss fullspektrum CBD kosmetikk uten THC
Uno Vita har i en årrekke arbeidet for at våre kunder skal kunne kjøpe og bruke CBD-olje (og snart CBD-hudkremer) i Norge, nå er det endelig ett faktum. Vi har fått inn de første produktene til lager og i løpet av noen uker utvides utvalget til å inkludere CBD-hudkremer med mer. Samtlige produkter er THC frie, registert i EU sin kosmetikkdatabase og importert og levert fra Uno Vita som en godkjent kosmetikk importør/distributør i Norge.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 22 May 2021 16:56:17 Europe/Berlin

Misforståelsen om helsefremmende effekter ved å drikke alkalisk vann
Det er skrevet mye om påståtte helseeffekter ved å drikke alkalisk vann og hvor viktig det er at kroppen ikke sur. Sistnevnte er delvis riktig, men metoden er feil. Kroppen bør være i kjemisk balanse og ha et overskudd av ledige elektroner, som kan motvirke skadelig/overdreven oksidasjon. Sistnevnte kan måles biokjemisk med forekomsten av hydrogen i en veske (rH2 = relativt hydrogen eller på engelsk «aka rH2 Score»). 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 10 May 2021 13:42:46 Europe/Berlin

Uno Vita will recommend and offer only the unique and professional medical approved SIS silver electrotherapy electrodes and Axelgaard premium latest generation wire electrodes, not “snap” for optimal treatment results. This means that if you are using Healy or TimeWaver microcurrent devices and want to have the best electrodes available in the market you can do so. For Healy you would need to purchase a set of high-quality lead wire for electro therapy, from our store (shop.unovita.com), to be able to use them with Healy that has wires with “snap” connectors default.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 24 April 2021 11:20:23 Europe/Berlin

Albert Einstein oppdaget den fotoelektriske effekt. Den fotoelektriske effekt beskriver konvertering av lysenergi til strøm. Det sendes ut elektroner fra et stoff som blir bestrålt med lys (avhengig av bølgelengde eller frekvens om du vil). Enkelte stoffer eller molekyler kan konvertere lys energi til elektrisk energi.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 17 April 2021 19:20:56 Europe/Berlin

Spennende studie omkring effekten av Real Ketones eksogene ketoner
Hensikten med denne placebokontrollerte, dobbeltblinde, IRB-godkjente kliniske studien er var ved bruke av Real Ketones eksogene ketontilskudd og en 8-ukers diett var primært å Effekten av tilskudd på endringer i kroppssammensetning (mager masse, fettmasse), midje og hofteomkrets og kroppsvekt. 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 14 April 2021 10:41:58 Europe/Berlin

NeoRhythm for et bedre liv 
Denne lille bøylen kan bedre din livskvalitet.
NeoRhythm er vitenskapelig utformet for å fremme og forbedre en bestemt sinnstilstand mange trenger å være i hver dag.
Nå også med Actibody for behandling av smerter i hele kroppen

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 12 February 2021 08:21:33 Europe/Berlin

Rocket C8!

Vi utfordrer konkurrentene: Ingen over ingen ved siden
Best kvalitet, renest, bærekraftig produksjon, best pris

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 8 February 2021 15:28:11 Europe/Berlin

Foryngende vaginal-laser med stramme-effekt
Revolusjonerende, 100% trygg -og komfortabel teknologi

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 8 February 2021 15:01:23 Europe/Berlin

Ny studie på effekten av Pranan Graphene beskyttelse mot stråling
Sekspersoner deltok i studien, alle signerte et dokument som bekrefter at målingene som gjengitt i rapporten er korrekte.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 8 February 2021 14:47:50 Europe/Berlin

HVORDAN får jeg godt vann?
Det er skrevet og kan skrives mye om vann. Nå får du rett og slett en enkel stegvis oppskrift på hvordan du kan få veldig godt vann på en enkel måte, med noen grunnleggende valg.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 6 February 2021 20:33:38 Europe/Berlin

6-ukers superdiett alle kan gjennomføre
Ketoner, ikke sukker, er faktisk kroppens foretrukne drivstoffkilde
Oppdagelsen baner vei for at folk kan forandre livet sitt og eliminere de negative effektene av sukker, og erstatte det med en naturlig, rentbrennende energi. Real Ketones har investert millioner av dollar i ketonforskning og kliniske studier, og nye studier kommer jevnlig.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 16 January 2021 09:36:57 Europe/Berlin

En vidunderlig verden full av duft, lys, farge, kreativitet og glede
Eteriske oljer blir av enkelte betraktet som plantenes hormoner, og bærere av deres livskraft. De kan benyttes til behandling av et bredt spekter av fysiske, mentale og psykosomatiske lidelser. Duften av dem kan påvirke både ens sinnsstemning og psykiske tilstand. For å ha en god terapeutisk virkning, må eteriske oljer være av beste kvalitet. 

 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Sunday, 8 November 2020 16:37:40 Europe/Berlin

Pulserende magnetfelt terapi du kan stole på
 

Biomag magnetic therapy

Uno Vita AS er norsk distributør for Biomag og ELAMED pulserende magnetfelt terapi. Våre PEMF produkter fra Biomag har nå fått en kraft positiv prisjustering, som gjør det mulig får både forhandlere og sluttbrukere å anskaffe enhetene. Les mer nedenfor og se lenker.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 5 November 2020 11:40:43 Europe/Berlin

Uno Vita AS startet Klinikk for integrert medisin i 2010 med ett hovedformål: å hjelpe mennesker med helseproblemer som opplever å ikke få god nok hjelp andre steder. Selskapet Uno Vita forhandler helsefremmende produkter for å kunne levere gode tilskudd og utstyr til hjemmebrukere og klienter som ønsker høy kvalitet og god effekt. I dag er dette en selvstendig virksomhet, og selskapet har opptil 400 effektive helsefremmende produkter blant annet i sin nettbutikk: shop.unovita.com. Selskapet leverer varer primært til forhandlere og klinikker i Norge, men utvider for tiden til omkringliggende land. I begynnelsen var vareleveranser en støttetjeneste til klienter i klinikken som ikke fant tilsvarende produkter i Norge.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 31 October 2020 15:28:34 Europe/Berlin

Videoinformasjon med Dr. Chris Shade om QuickSilver Scientific liposomer

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 4 June 2020 18:19:54 Europe/Berlin

Life Extension Magazine®
Life Extension Magazine® is our monthly publication. Life Extension customers receive the magazine for free in addition to other benefits.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Tuesday, 5 May 2020 07:41:27 Europe/Berlin

Elektromagnetisk stråling
– hvordan kan man beskytte seg?

 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 24 April 2020 16:34:54 Europe/Berlin

Antagelig norges beste utvalg av høykvalitets vitamin C 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Tuesday, 21 April 2020 19:22:16 Europe/Berlin

Vitenskapelig referanser på bruk av høydose vitamin C
Nedenfor finner du lenker til informasjon for deg som trenger dokumentasjon eller ønsker å vite detaljer omkring effekt og forskning på høydose vitamin c brukt i terapi. Vi beskriver ikke lenkene i detalj eller oversetter dem.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 6 March 2020 14:40:16 Europe/Berlin

Naturlig avgiftning og syklus for systematisk helseforbedring

Livet i naturen, vår kropp, universet og til og med ned til de minste delene av energi vi kjenner (kvantene) utvikler seg i faser eller sykluser. Vi inviterer deg nå med på en syklus bestående av 6 faser der kroppen og får en sjanse til å kvitte seg med avfall, styrke immunsystemet, tilføre essensielle byggesteiner og dermed legge grunnlaget for bedre helse. Følger du fasene strukturert og systematisk og bruker rådene for livsstil er sjansen stor for at du vil oppleve merkbare forbedringer i din helse. 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 2 January 2020 15:20:32 Europe/Berlin

Klinikk for integrert medisin behandler ingen alvorlige sykdommer
Klinikk for integrert medisin i Moss er eid av Uno Vita AS. Klinikken får stadig oftere henvendelser fra personer med tidvis alvorlige helseproblemer, som kreftsykdom. Vi ønsker med dette skrivet å klargjøre hva klinikken tilbyr, og hva vi ikke tilbyr, slik at dette ikke blir misforstått eller feiltolket.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 5 December 2019 12:17:27 Europe/Berlin

Forberedelser til måletime hos Klinikk for integrert medisin

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 5 December 2019 12:06:48 Europe/Berlin

Har du fått reaksjoner på en behandling du ikke forventet?

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 27 November 2019 20:57:15 Europe/Berlin

Banebrytende behandlingsmetode

Klinikk for Integrert Medisin tilbyr en integrert medisinsk behandling som kombinerer skolemedisinsk forståelse og avansert komplementær medisin. En slik behandlingsmetode er unik i Norge, og vi må til andre land som Portugal, Sveits, USA, Russland, Tyskland med flere for å finne noe tilsvarende.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 27 November 2019 18:07:41 Europe/Berlin

Feilinformasjon om jording og jordingsprodukter

 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Tuesday, 26 November 2019 12:39:39 Europe/Berlin

Priser Klinikk for integrert medisin 2021
Neste generasjons medisin


 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 23 November 2019 11:29:54 Europe/Berlin

Bakkekontakt er godt for deg!

Forskning tyder på at det kan gi helsegevinster å være i direkte kontakt med jord. Våre forgjengere har alltid vært i kontakt med jord, noe som ikke ble endret før noe få tusen år siden. I dag er vi i kontakt med jord nesten bare om sommeren når vi er barbeint, hvilket betyr at vi svært sjelden får overført elektroner fra jorda. Jording det enkleste og mest naturlige metoden du kan bruke for å gjenopprette kontakten med jord.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 22 November 2019 18:45:03 Europe/Berlin

 

Daglig opphold i mPulse-badstuene kan gi en rekke helsefremmende effekter:


• Motvirke smerter
• Motvirke sykdommer i ledd og skjelett
• Gi antialdrende og cellefornyende effekter
• Virke avslappende og stressreduserende
• Virke avgiftende
• Bidra til vektreduksjon ved overvekt
• Forbedre blod- og lymfesirkulasjon
• Motvirke hjerte- og karsykdommer
• Motvirke utmattelse og lavt stoffskifte
• Virke generelt helsefremmende og motvirke kronisk sykdom
• Forsterke effekten av andre terapier på en positiv måte

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 21 November 2019 14:35:59 Europe/Berlin

Regelmessig inntak av hydrogenvann kan gi store helsefordeler!


Daglig inntak av rent hydrogenvann har vist å kunne bedre humøret, fremme vekttap (for de som trenger det), redusere blodsukkeret, motvirke kreft, beskytte hjernen, fremme god funksjon i øyne, ledd, gir penere hud, motvirker muskelutmattelse, øker livslengden, fremmer sårheling og bidrar til bedre syre-/basebalanse i kroppen. Stadig flere idrettsutøvere drikker hydrogenvann for økt prestasjonsevne. Det rapporteres om positive helseeffekter på nesten alle kroppens viktige organer som hjernen, øynene, lungene, leveren og hjertet.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 20 November 2019 17:30:37 Europe/Berlin