Strukturert vann, der molekylene ordner seg i en spesiell geometrisk form, har potensielle helsefordeler som forbedret hydrering og økt energi, samt positive effekter på cellefunksjonen som bedre næringsopptak og avfallshåndtering. Denne vannstrukturen spiller en viktig rolle i både menneskelig helse og økosystemer, påvirker cellenes funksjon og kan bidra til et bedre immunforsvar. Selv om mer forskning er nødvendig, viser tidlige studier at strukturert vann kan ha betydelig potensial for å forbedre menneskers helse og velvære.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 25 September 2023 09:52:00 Europe/Berlin

Dr. Hering’s Law of Cure i et integrert og elektromedisinsk perspektiv
En helhetlig og integrert tilnærming til helse

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 13 September 2023 10:43:34 Europe/Berlin

Sprekere, yngre, sunnere: En overbevisende menneskelig studie på til skudd av NMN

Vitenskapsfolk er generelt enige om at et høyt NAD-nivå er ønskelig hos mennesker, ettersom det kan forbedre levetiden og spiller en viktig rolle i sykdomsforebygging. Dermed leter anti-aldringsforskere konstant etter nye måter å heve NAD-nivåene på ettersom vi blir eldre.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 17 July 2023 10:59:07 Europe/Berlin

Fitter, younger, healthier: A compelling human trial on NMN supplementation
Scientists generally agree that a high NAD level is desirable in humans, as it can improve the lifespan and plays an important role in disease prevention. Thus, anti-aging researchers constantly look for new ways to elevate NAD levels as we age.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 17 July 2023 10:51:26 Europe/Berlin

Helsefordelene ved molekylær hydrogen
Bekjemper av oksidativt stress og betennelselser. Usunn mat, kjemiske produkter og forurenset luft, giftstoffer i miljøet, bidrar til kronisk betennelse og oksidativt stress, som er årsaken til mange sykdommer. Molekylær hydrogen har vist seg å redusere oksidativt stress med opptil 45%, noe som bidrar til en vesentlig reduksjon av den negative virkningene av oksidativ stress.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 15 March 2023 10:55:12 Europe/Berlin

The Health Benefits of Molecular Hydrogen

Combating Oxidative Stress and Inflammation
The unhealthy food, chemical products, and polluted air that we consume contribute to chronic inflammation and oxidative stress, which are the root causes of numerous ailments. Molecular hydrogen has been shown to attenuate oxidative stress by up to 45%, helping to address these issues.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 15 March 2023 09:50:00 Europe/Berlin

Hvordan betaglukaner kan forebedre immunsystemet?
Et balansert immunsystem er avgjørende for god livskvalitet og ett langt liv. Når vi ser på det medfødte immunsystemene versus adaptive immunsystemet er det medfødte immunsystemet kroppens første forsvarslinje mot bakterier som kommer inn i kroppen.  Med andre ord beskytter det deg mot bakterier, virus, sopp og giftstoffer - tingene som kan gjøre deg syk.

Når det medfødte immunforsvaret er ubalansert eller kompromittert, blir du mer utsatt for alt fra smittsomme sykdommer til bare å føle deg treg og nede. Så mens du søker etter det perfekte tilskuddet for å øke hvordan du føler deg i din langsiktige helse, er betaglukaner et smart stedet å starte.

Hvorfor det?
Betaglukaner verdens mest effektive og vitenskapelig bevist immunforsterkende super tilskudd uten kjente bivirkninger. Men først, hvordan fungerer det? Når det tas med ett stort glass glass vann, passerer det gjennom magen inn i tynntarmen. Der er det små områder av celler som kalles Peyers Plakk. I Peyers Plakk er det mange forskjellige celler som har reseptoren for betaglukaner og kan transportere den til andre deler av kroppen. Det viktigste er at betaglukaner transporteres til immuncellene dine (kalt immuncytter).

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 27 February 2023 12:50:27 Europe/Berlin

En forbindelse i rød chili peppers kalt capsaicin øker kaloriforbrenningen. En klinisk studie viste redusert kroppsfett etter bare 28 dager. Capsaicin, en forbindelse avledet fra rød chili pepper, har vist seg å øke kroppens energiforbruk ved å fremme forbrenning av kalorier, selv når du er i ro.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 3 February 2023 13:03:53 Europe/Berlin

Resveratrol tilfører et bredt spekter av helsefremmende effekter, som kan bidra til å forbedre insulinfølsomheten (motvirke diabetest og fedme), aktivere anti-aldringsgener og redusere kronisk betennelse. Effektene av resveratrol påvirker praktiskt talt til alle kroppsorgansystemer. 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 27 January 2023 13:32:22 Europe/Berlin

Fulvinsyre – naturens mest perfekte mineralblanding?
Jakten på et effektivt kosttilskudd som lett opptas i blodet og kan forsterke og bedre opptaket av andre tilskudd, drikker og kremer, går for fullt. 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 27 January 2023 12:04:16 Europe/Berlin

Prisliste 2023 - Klinikk for Integrert Medisin Moss
Funksjonelle, integrerte, medisinske analyser og tilpasset behandling


Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Sunday, 18 December 2022 20:33:46 Europe/Berlin

Sykdommer som kreft bidrar til øk utskillelse av melkesyre i likhet med fysisk trening. Bruk av bikarbonat kan avlaste kroppen i spesielle perioder av livet. Generelt reduseres kroppens evnene til å produsere bikarbonat selv fra og med 40 års alder, slik at de fleste vil ha nytte av ekstra tilførsel. Når man starter en avgiftningsprotokol og nyrene må skylle ut syre og i slike «intensiv» perioder er det også en hjelp for kroppen å bruke bikarbonat. Vi anbefaler alle med helseproblemer og personer som bruker bikarbonat over tid og bruke pH urine test strips.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 9 July 2022 13:04:57 Europe/Berlin

Read Life Extenesion Magazine for free - gratis 
Life Extension Magazine® is our monthly publication. Life Extension customers receive the magazine for free in addition to other benefits.

Life Extension Logo

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Sunday, 29 May 2022 14:25:55 Europe/Berlin

Fulvinsyre (UnoTrace Fulvinsyre) fortsetter å overraske med en rekke positive effekter på kroppen og cellene våre.

 • Kan bidra til økt eletrisk spenning over cellemembranen
 • Bidrar til bedre næringsopptak
 • Fungerer som en selektiv antioksidant
 • Understøtter avgiftning
 • Tilfører kroppen mineraler i en naturlig og lett opptakelig form
Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 7 May 2022 09:44:52 Europe/Berlin

Our existence is defined by light
Quotes: “Everything is energy and that’s all there is to it” and "Let there be light," and there was light. Our universe started with enormous explosion of light and all this energy spread out and became the foundation of our earth, the stars (including our sun) and life as we know it. The energy which constitutes our visible universe, our body and all we see and feel around us is best defined as electromagnetic radiation of light. Our physical universe is light, our body, mind and emotions are receiving, storing, and transmitting light, information, and energy.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 4 April 2022 11:26:03 Europe/Berlin

Ved hyperbar oksygenbehandling blir brukeren behandlet med oksygen under økt trykk i et trykkammer (derav utrykket hyperbar). Kombinasjonen av høy konsentrasjon av oksygen og høyt trykk i omgivelsene gjør at store store mengder oksygen blir tatt opp i blodbanene og transportert ut i hele kroppen. Den økte oksygenmengden som blir tilført til vevet i kroppen stimulerer til danning av nye blodkar i oksygenfattig vev, og hjelper dei hvite blodlegemene med å drepe bakteriar. 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 31 March 2022 12:32:51 Europe/Berlin

SARS-CoV-2 (COVID-19) og protokollen beskrevet nedenfor, vil kunne bidra til en reduksjon i negative effekter og bivirkninger. Effektiv sikker avgiftning er en essensiell nøkkel og dermed reduksjon av oksidativt stress, så vel som evnen til å binde og transportere tungmetaller og avfall ut av kroppen, bidra til god oksygenering av vevet, bidra til god blodsirkulasjon (motvirke klumping av blodet) med mer.  

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 18 March 2022 10:42:57 Europe/Berlin

Introduction. There are a growing concern and challenge for the population to manage the effects of COVID-19 infection and side effects of vaccines as well as a growing concern of the effects of electromagnetic and radioactive radiation.

The “good news.” The SARS-CoV-2 (COVID-19) & radiation support protocol described below, will have supportive and positive effects for the mentioned areas of concern. Effective safe detoxification is a key and reduction of oxidative stress (oxidation), the ability to bind and transport heavy metals and waste, support normal oxygenation of the tissues, support normal blood flow (anti clogging), and harmonize your bioelectric field. 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 10 March 2022 14:46:12 Europe/Berlin

Forskningen er tydelig, det er kun markedskreftene som forsøker å tåkelegge fakta
I løpet av de siste 30 årene er det gjort nærmere 40.000 vitenskapelig studier der det kommer frem kraftige føre var varsler og alvorlig bivirkninger som bl.a. økt risiko for kreft i hjernen, DNA-skader, oksidativt stress, immundysfunksjon, endret hjerneutvikling, skadet reproduksjonsevne, søvnforandringer, hormonendringer, hyperaktivitet og hukommelsesproblemer. Vanlige symptomer er hodepine, skjelving, svimmelhet, glemskhet, dårlig konsentrasjon og søvnforstyrrelser.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 17 February 2022 12:23:03 Europe/Berlin

Hva er deuterium?
Deuterium er en isotop av hydrogen. I motsetning til vanlig hydrogen (også kalt protium) har deuterium et ekstra nøytron som gjør det dobbelt så tungt som vanlig hydrogen. Av den grunn er et annet navn på deuterium "tungt hydrogen". Som en hydrogenisotop (en variant av hydrogen) kan deuterium ta plassen til vanlig hydrogen i enhver kjemisk eller fysisk reaksjon der et hydrogenatom brukes. Det betyr at det er i kroppen din, i maten du spiser, og i vannet du drikker. Når deuterium erstatter protium (vanlig hydrogen) i et vannmolekyl (H2O), kalles resultatet "tungt vann". Tungtvann har andre fysiske egenskaper enn vanlig vann. 

Helsemessige fordeler ved å drikke deuteriumredusert vann (DDW):

 • Styrker immunforsvaret og avgiftning
 • Forbedrer blodsukkeromsetningen (metabolismen) og -reguleringen
 • Motvirker insulinresistens
 • Forbedrer energiproduksjonen (metabolismen)
 • Har beskyttende virkning på flere organsystemer, bl.a. hjerte og lever
 • Forbedrer humøret og hukommelsen
Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 15 November 2021 11:07:39 Europe/Berlin

Hvordan fungerer lysterapi?
Forskning viser at bortsett fra biokjemiske reaksjoner spiller temaene informasjon og energi en ekstremt viktig rolle for organismen og vår helse. De biologiske effektene av lys er en essensiell komponent for å behandle en sykdom effektivt. Biofysikeren professor doktor F.A. Popp ga et av de viktigste vitenskapelige bidragene med sin biofotonteori. Ifølge kvanteteorien består lys av kvanter (pakker av energi) eller fotoner. Popps bidrag var å si at hver celle kommuniserer med andre celler ved hjelp av biofotoner. Biofotoner er det svake lyset som stråler ut fra cellene i alt levende. På samme måte bekreftet tre russiske forskere, S. Stschurin, V.P. Kasnaschejew og L. Michailowa, gjennom over 5000 eksperimenter at levende celler overfører informasjon ved hjelp av biofotoner. De utstrålte fotonene absorberes i hovedsak av huden og sprer seg utover i hele kroppen. De når hjernen og passerer forgreningen av nervesystemet samt ryggmargen. Biofotonene harmoniserer også produksjonen av endorfiner og serotonin. Enkelte deler av lyssignalene kommer til binyrene og påvirker produksjonen av DHEA og kortisol (et stresshormon).

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Sunday, 7 November 2021 20:22:39 Europe/Berlin

Helsemessige effekter ved bruk av Cellvital-Homecare PEMF terapisystem:
PEMF har vist seg å forbedre nevrokjemiske forhold inkludert avhengighet, AD/HD, angst, autismespekterforstyrrelser, depresjon, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og søvnproblemer. Forskning indikerer også positive effekter ved nevropatologier som hjernerystelse, hukommelsestap, mild kognitiv svikt, mild traumatisk hjerneskade, multippel sklerose, Parkinsons sykdom, hjerneslag og skjelving.

Read More
1 Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 1 November 2021 11:47:55 Europe/Berlin

What is Structured Water?
The term “Structured Water” refers to the water when its molecules are structured to form hexagonal clusters. These crystalline geometric structures in water occur either naturally or can be restored artificially. The essential thing about this particular structure is that it is responsible for securing water’s natural properties.

Structured water in nature is present in mountain springs, glacier melt, and other untouched sources, flowing over rocks and cliffs, swinging around curves and corners. This motion causes water to spin and rotate, structuring its molecules. Fresh spring water also gets structured from the high pressures in deep aquifers. Additionally, scientists believe that in the human body the most of the water is structured in a hexagonal manner.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 27 September 2021 09:52:49 Europe/Berlin

Grunnleggende om bruk av CBD (cannabidiol)
CBD – den helt naturlige behandlingen som feier over nasjonen – og hvorfor det er verdt «hypen. » 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 24 September 2021 09:55:08 Europe/Berlin

Forskning og klinisk erfaring på effekter av Pranan Technologies EMF beskyttelse

Trådløs radiostråling (RF) ofte omtalt som EMF (elektromagnetiske felter) er blitt ett alvorlig helseproblem for store deler av verdens befolkning. Vi blir bestrålt fra våre mobiltelefoner, basestasjoner, Wi-Fi, blåtann, ett økende antall satellitter og andre former for radio og radarkommunikasjon. Dette inkluderer også alle trådløse internetteknologier som 4G,5G og kommende 6G. 5G forskningen begynner også å komme offentlig og den konkluderer med negative effekter som inkluderer økt kreftrisiko, økt cellulært stress, økning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funksjonelle endringer i reproduktive systemet, lærings- og hukommelsesunderskudd, nevrologiske lidelser og negative effekter på generelt velvære hos mennesker. Dokumentasjonen som viser helseskader og økt risiko for bl.a. kreft er akkumulert siden 1960 frem til i dag og omfatter over 20.000 solide forskningsrapporter. Det er ufattelig for de fleste av oss at dette skyves under teppe av våre myndigheter, at industrien gjør det er mer forståelig (det er økonomi som styrer).

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 26 August 2021 16:23:02 Europe/Berlin

C60 er et nylig oppdaget karbonmolekyl som har fantastiske, ja nesten magiske egenskaper. C60 tilhører en gruppe karbonmolekyler kalt fullerenes, de vanligste inkluderer C70, C72, C76, C84 med noen som har 100-tallet karbonatomer. Disse ballformede molekylene ble oppkalt etter strukturene av den amerikanske arkitekten Buckminster Fuller, der av kallenavnet; karbon «fullerenes» eller "buckyballs".

Read More
0 Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Tuesday, 10 August 2021 09:41:19 Europe/Berlin

Formula Swiss fullspektrum CBD kosmetikk uten THC
Uno Vita har i en årrekke arbeidet for at våre kunder skal kunne kjøpe og bruke CBD-olje (og snart CBD-hudkremer) i Norge, nå er det endelig ett faktum. Vi har fått inn de første produktene til lager og i løpet av noen uker utvides utvalget til å inkludere CBD-hudkremer med mer. Samtlige produkter er THC frie, registert i EU sin kosmetikkdatabase og importert og levert fra Uno Vita som en godkjent kosmetikk importør/distributør i Norge.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 22 May 2021 16:56:17 Europe/Berlin

Misforståelsen om helsefremmende effekter ved å drikke alkalisk vann
Det er skrevet mye om påståtte helseeffekter ved å drikke alkalisk vann og hvor viktig det er at kroppen ikke sur. Sistnevnte er delvis riktig, men metoden er feil. Kroppen bør være i kjemisk balanse og ha et overskudd av ledige elektroner, som kan motvirke skadelig/overdreven oksidasjon. Sistnevnte kan måles biokjemisk med forekomsten av hydrogen i en veske (rH2 = relativt hydrogen eller på engelsk «aka rH2 Score»). 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 10 May 2021 13:42:46 Europe/Berlin

Uno Vita will recommend and offer only the unique and professional medical approved SIS silver electrotherapy electrodes and Axelgaard premium latest generation wire electrodes, not “snap” for optimal treatment results. This means that if you are using Healy or TimeWaver microcurrent devices and want to have the best electrodes available in the market you can do so. For Healy you would need to purchase a set of high-quality lead wire for electro therapy, from our store (shop.unovita.com), to be able to use them with Healy that has wires with “snap” connectors default.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 24 April 2021 11:20:23 Europe/Berlin

Albert Einstein oppdaget den fotoelektriske effekt. Den fotoelektriske effekt beskriver konvertering av lysenergi til strøm. Det sendes ut elektroner fra et stoff som blir bestrålt med lys (avhengig av bølgelengde eller frekvens om du vil). Enkelte stoffer eller molekyler kan konvertere lys energi til elektrisk energi.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 17 April 2021 19:20:56 Europe/Berlin

Spennende studie omkring effekten av Real Ketones eksogene ketoner
Hensikten med denne placebokontrollerte, dobbeltblinde, IRB-godkjente kliniske studien er var ved bruke av Real Ketones eksogene ketontilskudd og en 8-ukers diett var primært å Effekten av tilskudd på endringer i kroppssammensetning (mager masse, fettmasse), midje og hofteomkrets og kroppsvekt. 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 14 April 2021 10:41:58 Europe/Berlin

NeoRhythm for et bedre liv 
Denne lille bøylen kan bedre din livskvalitet.
NeoRhythm er vitenskapelig utformet for å fremme og forbedre en bestemt sinnstilstand mange trenger å være i hver dag.
Nå også med Actibody for behandling av smerter i hele kroppen

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 12 February 2021 08:21:33 Europe/Berlin

Rocket C8!

Vi utfordrer konkurrentene: Ingen over ingen ved siden
Best kvalitet, renest, bærekraftig produksjon, best pris

Read More
1 Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 8 February 2021 15:28:11 Europe/Berlin

Foryngende vaginal-laser med stramme-effekt
Revolusjonerende, 100% trygg -og komfortabel teknologi

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 8 February 2021 15:01:23 Europe/Berlin

Ny studie på effekten av Pranan Graphene beskyttelse mot stråling
Sekspersoner deltok i studien, alle signerte et dokument som bekrefter at målingene som gjengitt i rapporten er korrekte.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 8 February 2021 14:47:50 Europe/Berlin

HVORDAN får jeg godt vann?
Det er skrevet og kan skrives mye om vann. Nå får du rett og slett en enkel stegvis oppskrift på hvordan du kan få veldig godt vann på en enkel måte, med noen grunnleggende valg.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 6 February 2021 20:33:38 Europe/Berlin

6-ukers superdiett alle kan gjennomføre
Ketoner, ikke sukker, er faktisk kroppens foretrukne drivstoffkilde
Oppdagelsen baner vei for at folk kan forandre livet sitt og eliminere de negative effektene av sukker, og erstatte det med en naturlig, rentbrennende energi. Real Ketones har investert millioner av dollar i ketonforskning og kliniske studier, og nye studier kommer jevnlig.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 16 January 2021 09:36:57 Europe/Berlin

En vidunderlig verden full av duft, lys, farge, kreativitet og glede
Eteriske oljer blir av enkelte betraktet som plantenes hormoner, og bærere av deres livskraft. De kan benyttes til behandling av et bredt spekter av fysiske, mentale og psykosomatiske lidelser. Duften av dem kan påvirke både ens sinnsstemning og psykiske tilstand. For å ha en god terapeutisk virkning, må eteriske oljer være av beste kvalitet. 

 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Sunday, 8 November 2020 16:37:40 Europe/Berlin

Pulserende magnetfelt terapi du kan stole på
 

Biomag magnetic therapy

Uno Vita AS er norsk distributør for Biomag og ELAMED pulserende magnetfelt terapi. Våre PEMF produkter fra Biomag har nå fått en kraft positiv prisjustering, som gjør det mulig får både forhandlere og sluttbrukere å anskaffe enhetene. Les mer nedenfor og se lenker.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 5 November 2020 11:40:43 Europe/Berlin

Uno Vita AS startet Klinikk for integrert medisin i 2010 med ett hovedformål: å hjelpe mennesker med helseproblemer som opplever å ikke få god nok hjelp andre steder. Selskapet Uno Vita forhandler helsefremmende produkter for å kunne levere gode tilskudd og utstyr til hjemmebrukere og klienter som ønsker høy kvalitet og god effekt. I dag er dette en selvstendig virksomhet, og selskapet har opptil 400 effektive helsefremmende produkter blant annet i sin nettbutikk: shop.unovita.com. Selskapet leverer varer primært til forhandlere og klinikker i Norge, men utvider for tiden til omkringliggende land. I begynnelsen var vareleveranser en støttetjeneste til klienter i klinikken som ikke fant tilsvarende produkter i Norge.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 31 October 2020 15:28:34 Europe/Berlin

Videoinformasjon med Dr. Chris Shade om QuickSilver Scientific liposomer

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 4 June 2020 18:19:54 Europe/Berlin

Life Extension Magazine®
Life Extension Magazine® is our monthly publication. Life Extension customers receive the magazine for free in addition to other benefits.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Tuesday, 5 May 2020 07:41:27 Europe/Berlin

Elektromagnetisk stråling
– hvordan kan man beskytte seg?

 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 24 April 2020 16:34:54 Europe/Berlin

Antagelig norges beste utvalg av høykvalitets vitamin C 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Tuesday, 21 April 2020 19:22:16 Europe/Berlin

Vitenskapelig referanser på bruk av høydose vitamin C
Nedenfor finner du lenker til informasjon for deg som trenger dokumentasjon eller ønsker å vite detaljer omkring effekt og forskning på høydose vitamin c brukt i terapi. Vi beskriver ikke lenkene i detalj eller oversetter dem.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 6 March 2020 14:40:16 Europe/Berlin

Naturlig avgiftning og syklus for systematisk helseforbedring

Livet i naturen, vår kropp, universet og til og med ned til de minste delene av energi vi kjenner (kvantene) utvikler seg i faser eller sykluser. Vi inviterer deg nå med på en syklus bestående av 6 faser der kroppen og får en sjanse til å kvitte seg med avfall, styrke immunsystemet, tilføre essensielle byggesteiner og dermed legge grunnlaget for bedre helse. Følger du fasene strukturert og systematisk og bruker rådene for livsstil er sjansen stor for at du vil oppleve merkbare forbedringer i din helse. 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 2 January 2020 15:20:32 Europe/Berlin

Klinikk for integrert medisin behandler ingen alvorlige sykdommer
Klinikk for integrert medisin i Moss er eid av Uno Vita AS. Klinikken får stadig oftere henvendelser fra personer med tidvis alvorlige helseproblemer, som kreftsykdom. Vi ønsker med dette skrivet å klargjøre hva klinikken tilbyr, og hva vi ikke tilbyr, slik at dette ikke blir misforstått eller feiltolket.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 5 December 2019 12:17:27 Europe/Berlin

Forberedelser til måletime hos Klinikk for integrert medisin

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 5 December 2019 12:06:48 Europe/Berlin

Har du fått reaksjoner på en behandling du ikke forventet?

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 27 November 2019 20:57:15 Europe/Berlin

Banebrytende behandlingsmetode

Klinikk for Integrert Medisin tilbyr en integrert medisinsk behandling som kombinerer skolemedisinsk forståelse og avansert komplementær medisin. En slik behandlingsmetode er unik i Norge, og vi må til andre land som Portugal, Sveits, USA, Russland, Tyskland med flere for å finne noe tilsvarende.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 27 November 2019 18:07:41 Europe/Berlin

Feilinformasjon om jording og jordingsprodukter

 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Tuesday, 26 November 2019 12:39:39 Europe/Berlin

Bakkekontakt er godt for deg!

Forskning tyder på at det kan gi helsegevinster å være i direkte kontakt med jord. Våre forgjengere har alltid vært i kontakt med jord, noe som ikke ble endret før noe få tusen år siden. I dag er vi i kontakt med jord nesten bare om sommeren når vi er barbeint, hvilket betyr at vi svært sjelden får overført elektroner fra jorda. Jording det enkleste og mest naturlige metoden du kan bruke for å gjenopprette kontakten med jord.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Friday, 22 November 2019 18:45:03 Europe/Berlin

 

Daglig opphold i mPulse-badstuene kan gi en rekke helsefremmende effekter:


• Motvirke smerter
• Motvirke sykdommer i ledd og skjelett
• Gi antialdrende og cellefornyende effekter
• Virke avslappende og stressreduserende
• Virke avgiftende
• Bidra til vektreduksjon ved overvekt
• Forbedre blod- og lymfesirkulasjon
• Motvirke hjerte- og karsykdommer
• Motvirke utmattelse og lavt stoffskifte
• Virke generelt helsefremmende og motvirke kronisk sykdom
• Forsterke effekten av andre terapier på en positiv måte

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 21 November 2019 14:35:59 Europe/Berlin

Regelmessig inntak av hydrogenvann kan gi store helsefordeler!


Daglig inntak av rent hydrogenvann har vist å kunne bedre humøret, fremme vekttap (for de som trenger det), redusere blodsukkeret, motvirke kreft, beskytte hjernen, fremme god funksjon i øyne, ledd, gir penere hud, motvirker muskelutmattelse, øker livslengden, fremmer sårheling og bidrar til bedre syre-/basebalanse i kroppen. Stadig flere idrettsutøvere drikker hydrogenvann for økt prestasjonsevne. Det rapporteres om positive helseeffekter på nesten alle kroppens viktige organer som hjernen, øynene, lungene, leveren og hjertet.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 20 November 2019 17:30:37 Europe/Berlin