Hva er hyperbar oksygenbehandling (HBOT)?

Hva er hyperbar oksygenbehandling (HBOT)?


Ved hyperbar oksygenbehandling blir brukeren behandlet med oksygen under økt trykk i et trykkammer (derav utrykket hyperbar). Kombinasjonen av høy konsentrasjon av oksygen og høyt trykk i omgivelsene gjør at store store mengder oksygen blir tatt opp i blodbanene og transportert ut i hele kroppen. Den økte oksygenmengden som blir tilført til vevet i kroppen stimulerer til danning av nye blodkar i oksygenfattig vev, og hjelper dei hvite blodlegemene med å drepe bakteriar. Under normale forhold er blodpigmentet (hemoglobin) i de røde blodcellene (erytrocytter) allerede mer enn 98 prosent mettet med oksygen, slik at en økning knapt er mulig med oksygentilførselen fra normal pusteluft. Ved hyperbar oksygenbehandling økes det ytre trykket fra 1,3 -4 atmosfæres trykk (atm). Velvære systemer med trykk under 2 atm regnes ikke som medisinsk behandling og kan dermed brukes av mange og ulike institusjoner.


HBOT bidrar til at mer oksygen kommer inn i kroppen enn det ellers villle vært mulig. Med hyperbar oksygenbehandling kan opptil syv prosent oksygen oppløses i blodet, noe som er mer enn 20 ganger normalverdien. Stoffskiftet i vev med dårlig blodsirkulasjon antas å bli akselerert og helbredelsesprosesser skal gå raskere. Effektene av hyperbar behandling er omfattende da oksygen inngår i nær sagt alle essensielle prosesser i kroppen. Følgende tilstander er bl.a. de klassiske beyhandlingsområdene:

 • Senskader etter strålebehandling mot hode/hals-området
 • Senskader  etter strålebehandling mot bekkenområdet
 • Kroniske knokkelinfeksjonar og infeksjoner generelt
 • Kroniske sår (diabetiske fotsår eller sår i bestrålt vevnad)
 • Sykdommer i indre øre
 • Akutt hørselstap
 • Tinnitus (ringer i ørene)
 • Meniere sykdom
 • Brannskader
 • Kronisk betennelse eller sirkulasjonsproblemer
 • Dykkerulykker og dekompresjonssyke
 • Karbonmonoksid forgiftning

Nye blodkar dannes etter en tids bruk
Sidan nydanning av blodkar tar tid, kan man ikke kunne forvente full effekt av behandlinen før 6-8 uker.

Andre fysiologiske helsemessige fordeler ved hyperbar oksygenbehandling (HBOT):

 • Kan forbedre den generelle mitokondriefunksjonen og cellulær energiproduksjon
 • Kan forbedre helsen og funksjonen til bein stamceller
 • Bidrar til bedre blodtilførsel til alle organer og vevHBOT har et stort bruksområde
Hyperbar oksygenbehandling (HBOT) har vist i den nylige forskningen for å hjelpe folk med å komme seg etter bl.a.:

 • Migrene hodepine
 • Parkinsons sykdom
 • Alzheimers sykdom
 • Multippel sklerose
 • Huntington sykdom
 • Skader på ryggmargen
 • Forebygging før slag og gjenoppretting etter hjerneslag
 • Diabetisk nevropati
 • Erektil dysfunksjon
 • Kreft: som støtte terapi
 • Autismespektrumforstyrrelse  (ASD)
 • Har anti-aldringseffekter
 • Bidrar til økt velvære
 • Slitasjegikt
 • Revmatoid artritt
 • Fibromyalgi
 • Crohns sykdom
 • Ulcerøs kolitt
 • Åreforkalkning
 • Diabetes – Type 1 og 2
 • Komplekst regionalt smertesyndrom (CRPS
 • Inflammatorisk smerte
 • Kroniske infeksjoner (Lyme, reaktivert mono, mugg, etc.)
 • Kronisk utmattelsessyndrom
 • Minimerer oksidativt stress
 • Stimulerer til dannelsen av ny blodårer
 • Kan forbedre cerebral oksygenering
 • Kan forbedre hukommelse og mental ytelse
 • Motvikrer og virker forebyggende på sirkulasjonssykdommer inkludert diabetes
 • Stimulerer ATP (cellulær energi) produksjon
 • Kan redusere risikoen for infeksjoner
 • Kan redusere stress og angst
 • Støtter immunforsvaret
 • Stimulerer neurogenese
 • Kan forbedre minne og reaksjonstid
 • Kan forbedre oksygenering av hjertevev
 • Kan redusere risikoen for hjerteinfarkt
 • Kan forbedre hjertemuskelen som fungerer etter et hjerteinfarkt
  Kan hjelpe med å motvikre aldersrelatert makuladegenerasjon
 • Kan redusere betennelse og smerte
 • Kan forbedre fysisk utholdenhet
 • Kan redusere hudskader fra ultrafiolett stråling
 • Kan bidra til å opprettholde hudens elastisitet
 • Bidrar til tilhelingsprosess av sår
 • Kan redusere arrdannelse
 • Kan redusere tumorhypoksi
 • Kan redusere bivirkninger ved strålebehandling
 • Kan redusere kjemoterapi bivirkninger
 • Akselererer postoperativ helbredelse og forhindrer infeksjon
 • Øker IV vitamin C-terapieffekten for kreftpasienter
  Bidrar til bedre effekt av oksidativ kreftbehandling
 • Kan forsterke programmert celledød ved kreftbehandling
 • Kan redusere inflammatoriske markører
 • Normaliserer intracellulære  oksygennivåer
 • Stimulerer cellulær avgiftning
 • Kan redusere risikoen for patogene inflammatoriske svulster
 • Kan forbedre det fastende blodsukkernivået, Hemoglobin A1c nivåer & Lipid profiler
 • Kan forbedre insulinfølsomhet, og øker skjelettmuskulaturen mottak av glukose.
 • Fremmer langsiktig blodtrykkskontroll
 • Demper virkningen av metabolsk syndrom (insulinresistens)
 • Kan forbedre hjertefunksjonen
 • Kan redusere risikoen for diabetisk nevropati
 • Kan motvirker cellulitt hos diabetikere
 • Øker kollagenproduksjonen
 • Kan redusere betennelse og smerte
 • Raskere og bedre utvinning fra forstuinger, tårer og benbrudd
 • Kan bidra til raskere bedring etter hjernerystelser og hodeskader
 • Øker fibroblastaktiveringen
 • Kan forbedre konsentrasjonen
 • Øker serotonin nivåene
 • Kan redusere melkesyre
 • Kan redusere akutt og kronisk betennelse
 • Minimerer smerte og ubehag
 • Kan redusere antiinflammatoriske cytokiner
 • Kan redusere hevelse
 • Induserer fibroblastaktivering
 • Kan redusere nevroinflammasjon
 • Kan redusere risikoen for Alzheimers og Parkinsons sykdom
 • Kan redusere gastrointestinal betennelse
 • Kan forbedre ernæringsmessig absorpsjon
 • Lindrer bløtvev  og leddbetennelse
 • Akselererer restitusjon fra sportsrelaterte og støtskader
 • Kan redusere risikoen for aterosklerose, hjerteinfarkt og slag

Borrelia-infeksjon og Lyme borreliose

 • Kan redusere nevronal-betennelse
 • Kan forbedre korttidsminnet
 • Kan redusere kronisk tretthet
 • Kan forbedre kosentrasjon
 • Kan redusere hodepine
 • Kan redusere depresjon
 • Kan forbedre søvnkvaliteten og varigheten
 • Kan øke leddmobiliteten
 • Kan redusere inflammatorisk-relatert artrittisk smerte relatert til Lyme sykdom
 • Kan redusere muskel ubehag
 • Kan forbedre energinivået
 • Kan forbedre antibakterielle  terapieffekter
 • Kan forbedre hvit blodlegeme - immunsystemaktivitet
 • Øker oksygenfrie radikaler

Kommentar Borrelia-infeksjon og Lyme borreliose
85% av pasientene i en liten studie (91 pasienter) viste betydelig forbedring ved en reduksjon eller eliminering av symptomer etter behandling. Les studien her!

Hva er risikoen for hyperbar oksygenbehandling og hva er kontraindikasjonene?
Risikoen med lavtrykks HBOT behandling (trykk under 2 atm) er svært liten ved normalt bruk. Oksygen er brennbart og man skal unngå all bruk av åpen ild, fyrstikker, lightere mm og alt utstyret må være godt jordet, slik det er oppgitt i manualen. Det er enkelte tilstander som er såkalte kontraindikasjoner, der man ikke anbefaler å bruke HBOT og selv ikke lavtrykks HBOT (som er vesentlig mer skånsomt en høytrykks HBOT) hvilket er bl.a.:

I Norge er følgende tilstander kontraindikasjoner for HBOT generelt: graviditet, svært alvorlig hjertesvikt, nylig gjennomgått lungebetennelse, kronisk lungesykdom, kunstige øreknokler, bruk av Antabus, bleomycinterapi i sykehistorien og aktiv kreftsykdom

Øvrige kontraindikajsoner:

 • Problemer med bihulene, eller bihuleinfeksjon og tette øreganger
 • Enkelte blodsykdommer
 • Alvorlig tilfelle av klaustrofobi
 • Aktiv luftveisinfeksjon
 • Høy feber
 • Historie med bryst- eller ørekirurgi

Konsulter din lege før du begynner med HBOT
Konsulter alltid din behandler og eller lege før du begynner med HBOT lavtrykksterapi. Skulle den hyperbar oksygenbehandling føre til at helsen forverres, kontakt legen din umiddelbart.

Hvordan blir behandlingen utført?
HBO terapi kan fås i enkle en-person kammer, eller fler-person kamre, hvor flere personer kan sitte eller ligge inni som ofte er tilgjengelig på ved enkelte sykehus. Sistnevnte bruker høytrykk HBOT. Inne i kammeret, får man rent oksygen. Alt du trenger å gjøre er å ligge eller sitte i kammeret mens du puster inn oksygen. Din behandling økten kan vare alt fra en til to timer. Hvor mange behandler du ønsker er avhengig av tilstanden og målsetningene. Lavtrykk (ikke medisinsk) HBOT er blitt stadig mer populært for å fremme velvære, energi, skjønnhet og til anti-aldring.

Anbefaling. Les manualen og dette skrivet nøye, konsulter din lege og/eller ansvarlige behandler før bruk og ikke overdriv bruken. Enkelte kan oppleve en avgiftningseffekt som følge av at kroppen for hjelp til å bekjempe sykdomsfremkallende bakterier eller såkalte patogener (sykdomsfremkallende organismer), slik at det kan være fornuftig å begynne med et kort opphold de første behandlingene og registrere effekten på kroppen. Med kort mener vi fra 10-30 minutter. Senere kan man så øke varigheten når eventuelle symptomer på avgiftning har opphørt.

La legen vite om du begynner å føle ubehag eller smerte under HBO behandling, da dette kan være et tegn på en mulig (men uvanlig) bivirkning av behandlingen.

Hvilke resultater kan jeg forvente fra behandling?
De fleste trenger en serie økter med HBO terapi for å få gode resultater. Det er ofte brukt sammen med andre behandlinger. Behandlingsplanen og resultatene vil variere, avhengig av din spesifikke tilstand. For eksempel, hvis du har et sår som ikke gror så fort som det skal, kan legen anbefale HBO terapi sammen med andre behandlinger. Det kan være sårbehandling, bandasjering, og antibiotika. Ofte er 25 til 30 behandlinger nok til at sårene helbredes. I alminnelighet, jo mer kronisk problemet eller tilstanden er, jo flere sesjoner av HBO nødvendig for å oppnå god effekt. I litteraturen vises det ofte til gode resultater mellom 20 og helt opptil 80 behandlinger ved enkelte tilstander. Når man vet at det dannes nye blodkar etter 6-8 ukers behandling 2-5 ganger pr. uke. 3 behandlinger av 1 time pr. uke i 8 uker vi gi 24 behandlinger. Har man anledning til å bruke HBOT 5 ganger pr.  uken gir det 40 behandlinger på 8 uker. Konklusjonen er at de aller fleste vil oppleve gode resultater etter 2-3 måneders regelmessig behandling. Riktignok opplever mange økt velvære og økt opplevd energi etter få behandlinger.

Konvensjonell bruk av HBOT
Kroppens vev trenger tilstrekkelig tilførsel av oksygen for å fungere. Når vev er skadet, krever det enda mer oksygen for å kunne reparere seg selv. Hyperbar oksygenbehandling øker mengden oksygen blodet ditt kan transportere. Ved gjentatte behandlinger stimulerer de midlertidige ekstra høye oksygennivåene til normale oksygennivåer i vevet.


Lenker:

 1. HBOT USA - YouTube-kanal: https://www.youtube.com/channel/UCZbRAtrwHXEI5dnMSRiTuVA
 2. Finn ut mer om HBOT-bruk og den nyeste forskningen: hyperbaricexperts.com
 3. Siste hyperbar oksygenbehandlingsforskning: https://hyperbaricexperts.com/latest-research/
 4. International Hyperbarics Association: www.ihausa.org

 

Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 31 March 2022 12:32:51 Europe/Berlin
Post Comments

You must be logged in to post a comment.

click here to log in