8 ukers studie på Real Ketones og diett

Spennende studie omkring effekten av Real Ketones eksogene ketoner
Studien ble ut ført ved Center for Applied Health Sciences (CAHS)

Studieformålet
Hensikten med denne placebokontrollerte, dobbeltblinde, IRB-godkjente kliniske studien er var ved bruke av Real Ketones eksogene ketontilskudd og en 8-ukers diett var primært å;

Effekten av tilskudd på endringer i kroppssammensetning (mager masse, fettmasse), midje og hofteomkrets og kroppsvekt.

Det ble også registert bl.a.;

  • Effekten av tilskudd gjennom endringer i serummarkører for lever-nyrefunksjon samt generell kardiovaskulær helse
  • Effekten av tilskudd gjennom endringer i urinsyre, insulin, faste blodlipider (kolesterol, triglyserider, HDL, LDL) og antall blodceller
  • Effekten av tilskudd gjennom endringer i appetitt, trang til søt mat, mental klarhet, humør og tretthet under forsøket

Resultatene av kroppssammensetning (forholdet mellom vekt, muskler og fett)
Alle de tre firkantede ketongruppene var klart bedre enn placebogruppen for vekttap, reduksjon av BMI (kroppsvekt i forhold til høyde) og tap av fett


Masse, økning i forholdet mellom mager kroppsmasse og fettmasse, og reduksjon i hofteomkrets ble målt og resultatene viste:

De som bruke ketontilskudd viste klart bedre resultater for kroppssammensetning i forhold til øvrige grupper. Dette spesielt når det gjaldt evne til raskere vekttap, fett tap, muskel masse til fett masse forholdet og reduksjon i hofteomkrets sammenliknet med placebogruppene.

Videre ble det dokumentert bedret blodsukker og insulin regulering, bedring og normalisering av kolestrolnivå mm.


Les gjerne hele studien her

Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 14 April 2021 10:41:58 Europe/Berlin
Post Comments

You must be logged in to post a comment.

click here to log in