Pranan forskning og informasjon om EMF

 
 

Ny studie på effekten av Pranan Graphene beskyttelse mot stråling
Sekspersoner deltok i studien, alle signerte et dokument som bekrefter at målingene som gjengitt i rapporten er korrekte.


Før/etter studie ved at 6 personer ble utsatt for 4 og 5G stråling (Plaza Catalonia, Barcelona, Spania) samt at de satt i telefonen i 30 minutter uten når personene ble utsatt elektromagnetisk stråling uten PRANAN beskyttelse. Det ble så tatt blodprøver av alle for analyser ved bruk av mørkefeltsmikroskopi.

Prosessen gjentas etter 7 dager, men med den forskjellen at personene var beskyttet hjemme og på teststedet og benyttet Pranan grafén 5G-EMF beskyttelsesenheter (Biospace, Phione og Phiwaves). Prøvene ble analysert før og etter. Den komparative analysen utføres ved å studere følgende parametere for røde blodlegemer: mobilitet, toksisitetsnivå, cellemembranstatus, cellulær oksidasjon, oksygenering og surhetsgrad.


Bildene/video før viser tydelig en klar forbedring før og etter på alle deltagere:

Deltager 1 før uten PRANAN (klikk her for video eller se nedenfor)

Deltager 1 før uten PRANAN

Deltager 1 etter med PRANAN (klikk her for video)

caso1. 5g CON los dispositivos Pranan


Deltager 2 før uten PRANAN (klikk her for video)
Deltager 2 etter med PRANAN (klikk her for video)
Deltager 3 før uten PRANAN (klikk her for video)
Deltager 3 etter med PRANAN (klikk her for video)

Øvrige PRANAN video og resternde testresultater er tilgjengelig her!
Studien er foreløpig på spansk tilgjengelig her!
Øvrige studier på engelsk, klikk her!

Uno Vita AS er enedistributør for PRANAN i Scandinavia

 

 

PHIONE grafén 5G mobilbeskyttelse Reduserer negative effekter fra trådløs stråling  Funksjoner. Teknologien er godt dokumentert og nylig oppgradert med det patenterte grafen materialet som gjør den virkelig effektiv mot den elektromagnetiske strålingen også fra siste generasjon mobiltelefoner og kommende 5G.

 

PHIWAVES grafén 5G personlig beskyttelse  PHIWAVES gir personlig beskyttelse mot helseskadelig elektromagnetisk stråling, der du er.

PHIWAVES grafén 5G personlig beskyttelse  PHIWAVES gir personlig beskyttelse mot helseskadelig elektromagnetisk stråling, der du er.

 

BIOSPACE grafén 5G-EMF områdebeskyttelse (ny oppgradert modell)

 

Se produktvideo nedenfor

PHIONE 5G graphene

PHIONE 5G graphene

 

 
PHIWAVES 5G graphene
Beskytt deg mot skadelig stråling nå
 

Copyright (C) 2021 Uno Vita AS. All rights reserved.

 

Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 8 February 2021 14:47:50 Europe/Berlin
Post Comments

You must be logged in to post a comment.

click here to log in