Betaglukaner og helse

Hvordan betaglukaner fungerer
50 til 70®% av alle hvite blodlegemer i kroppen din er en type celle: Nøytrofil.  Kroppen din produserer omtrent en 100 milliarder nøytrofiler hver dag. Nøytrofil betyr 'som binder nøytrale (ikke sure eller basiske) stoffer' (særlig fargestoffer). Nøytrofile granulocytter tilhører det vi i kaller det medfødte immunforsvaret. Dette er kroppens førstelinjeforsvar som gir en rask og generell immunrespons mot enhver av de utallige forskjellige mikroorganismene som kunne tenke seg å invadere den.

Omtrent 30% er normalt aktive
Normale, sunne populasjoner av nøytrofiler involverer vanligvis omtrent 30-31% aktivitet. Så akkurat nå gjør nesten 70% av din mest tallrike immuncellepopulasjon egentlig ikke så mye viktig viktig for kroppen din. Likvel er disse cellene er en viktig del av immunsystemet dittVille det ikke vært fint å sette  hele denne enorme hæren av 5000 milliarder av celler i full aktivitet?La oss vekke dem dem!

Neutrofiler er den mest forekommende immuncelle i antall. Riktignok kreves den verste inntrengeren, sopp, for å aktivere dem skikkelig.  Det er her Glucan 300® passer inn i det store bildet. Det fyller et reseptorsted på nøytrofiler, som gjør at de kan "våkne opp" og bli involvert.

1) Betaglukanene reiser gjennom magen og leveres til immunceller gjennom Peyers plakk. En type lymfatisk vev med ansamlinger av små hvite blodceller av typen lymfocytter i tarmveggen i tynntarmen. Disse cellene utgjør en viktig del av immunsystemet i tarmen og deltar særlig i lokal produksjon av antistoffer i tarmen.

2) Immuncellene fordøyer glukanet og transporterer det gjennom hele kroppen via lymfesystemet.

3) Det fordøyede glukanet binder seg til spesifikke reseptorer på immuncellene og «vekker dem»

Nøytrofiler er ikke de eneste immuncellene som drar nytte av glukaner. Makrofager, NK-celler og eosinofiler har også reseptorsteder for beta 1,3D glukan.  Alle disse cellene utgjør til sammen 75-80% av ditt totale immunsystem.

Riktig vedlikeholdte og modulerte immunceller kan gjøre tre viktige ting:

Responderer hurtig
Når beta 1,3D-glukan er bundet til immunceller, blir de våken og aktiveres hurtig

Hardt arbeidene «spiseceller» (kjent som fagocytter) vil oppsluke mer og fordøye raskere med betaglukaner bundet til sine reseptorsteder. Fagocytose er den viktigste måten immunsystemet fjerner bakterier som har kommet inn i kroppens vev på. Fagocytter kan ta opp store mengder smittestoffer, spesielt bakterier, drepe og bryte dem ned inne i cellen. Antistoffer kan gjøre fagocytosen mer effektiv.

Øke produksjon av immunceller
Beta 1,3D glukan støtter produksjonen av immunceller i benmargen gjennom produksjonHvordan betaglukaner kan forebedre immunsystemet

Et balansert immunsystem er avgjørende for god livskvalitet og ett langt liv. Når vi ser på det medfødte immunsystemene versus adaptive immunsystemet er det medfødte immunsystemet kroppens første forsvarslinje mot bakterier som kommer inn i kroppen.  Med andre ord beskytter det deg mot bakterier, virus, sopp og giftstoffer - tingene som kan gjøre deg syk.

Når det medfødte immunforsvaret er ubalansert eller kompromittert, blir du mer utsatt for alt fra smittsomme sykdommer til bare å føle deg treg og nede. Så mens du søker etter det perfekte tilskuddet for å øke hvordan du føler deg i din langsiktige helse, er betaglukaner et smart stedet å starte.

Hvorfor det?
Betaglukaner verdens mest effektive og vitenskapelig bevist immunforsterkende super tilskudd uten kjente bivirkninger. Men først, hvordan fungerer det? Når det tas med ett stort glass glass vann, passerer det gjennom magen inn i tynntarmen. Der er det små områder av celler som kalles Peyers Plakk. I Peyers Plakk er det mange forskjellige celler som har reseptoren for betaglukaner og kan transportere den til andre deler av kroppen. Det viktigste er at betaglukaner transporteres til immuncellene dine (kalt immuncytter).

Trent immunitet (TRIM)
For ytterligere å forstå hvordan det fungerer på immunsystemet ditt, kan du se på trent immunitet (TRIM). Dette beskriver en funksjonell omprogrammering av de medfødte immuncellene. Trent immunitet er evnen til det medfødte immunsystemet, eller immunceller, til å "huske" en første utfordring eller fremmed inntrenger og deretter reagere raskere og med mer kraft når de står overfor den inntrengeren andre gang. Noe må imidlertid stimulere immuncellene første gang for å låse opp denne trente immuniteten. Nåværende forskning har vist at betaglukaner kan forårsake denne direkte stimuleringen av immunresponser og fungere som "treningsapparater" i cellene, og hjelpe dem til å reagere raskere når de bekjemper fremmede inntrengere. Trent immunitet er evnen til det medfødte immunsystemet, eller immunceller, til å "huske" en første utfordring eller fremmed inntrenger og deretter reagere raskere og med mer kraft

Langsiktige fordeler for et immunsystem stimulert av betaglukaner
Naturlige dreperceller (NKC) den første forsvarslinjen mot infeksjoner for å spontant drepe virusinfiserte celler. I mellomtiden har effekten av betaglukan på kronisk sykdom blitt studert, som et immunostimulerende middel. Det virker gjennom aktivering av makrofager og NK-cellecytotoksisitet.
Naturlige dreperceller (NKC) er store granulære lymfocytter produsert i beinmargen som ødelegger kroppens egne celler som inneholder virus og kreftceller. NKC skiller ut cytokiner (signalmolekyler), samt perforiner som lager hull i cellene som skal drepes. NKC skiller også ut granzymer som aktiverer en rekke reaksjoner som gjør at celler gjennomgår kontrollert celledød (apoptose). Stress kan senke nivået av naturlige drepercelle.  Ett betaglukan aktivert immunsystem vil bidra til å forkorte forkjøelse. I to dobbeltblinde, placebokontrollerte studier ble "gjæravledet» β-glukaner vist å redusere antall forkjølelsesepisoder betydelig med 25% og førte til en mildere progresjon av alvorlige forkjølelsesepisoder. De kan bidra til å bekjempe virus og infeksjoner. Det finnes ulike studier, men det har vist seg at betaglukaner kan styrke immunforsvaret for å beskytte mot infeksjoner, mens en egen studie på samme metode kan bidra til å redusere influensasymptomer.  Det bidrar til å bekjempe sesongmessige allergier. Betaglukaner en helhetlig løsning for å modulere (balansere) immunforsvaret, noe som er nøkkelen til å regulere allergier. Tilskudd bidrar til økt utholdenhet hos idrettsutøvere. Enhver utholdenhetsutøver kan forholde seg til syklusen med intens trening etterfulgt av sykdom. Det viser seg at det er en større forekomst av URTI blant maratonløpere. Som vi har rapportert før, fant en studie fra 2020 at maratonløpere (med en pågående historie med URTI) som drakk en drikk som inneholdt Baker's Yeast betaglukan daglig 45 dager før løpet og fortsatte i 45 dager etter, opplevde færre negative symptomer. Det ble også vist å bidra til å lindre kronisk utmattelsessyndrom, senke betennelse og hjelpe med mental fokus. Det er noe alle idrettsutøvere kan dra nytte av under trening

Hvor lang tid tar det før betaglukaner virker?
Vi har diskutert de helsemessige fordelene, men nå lurer du kanskje på hvor lang tid det faktisk tar å faktisk se resultater. Hvor lenge snakker vi om her? Selv om du kan føle en umiddelbar innflytelse på immunforsvaret når du begynner å ta det. Det er viktig å huske på at Betaglukanikke er et korttidsvirkende stoff beregnet for umiddelbar lindring, for eksempel når du tar et antihistamin for allergi eller en Tylenol for hodepine. Som nevnt er det et tilskudd som er ment å bli tatt daglig for å oppnå maksimale fordeler. Det er fordi Beta Glucans forblir i fordøyelseskanalen i noen dager før de skylles ut. Når du slutter å ta betaglukan, går immunresponsen tilbake til sitt opprinnelige effektivitetsnivå - så det er en pågående løsning.


Kvaliteten på betaglukaner viktig
En studie utført av University of Louisville krysssammenlignet hundrevis av immuntilskudd for både styrke og effekt. Glucan 300 Betaglukanble funnet å være den mest effektive.

Inklusive:
8x mer effektiv enn Maitake Gold 404®
16x mer effektiv enn Pure Synergy®
SuperPure® Beta 1,3-Glucan Algae Extract
32x mer effektiv enn Immutol®64x mer effektiv enn Glucan Elite (BGF-Immune™)
160x mer effektiv enn Immuniton™ NSC-100™


Generelt om forskningen omkring bruk av betagklukaner
Samlet sett tyder bevisene på at β-1,3/1,6-glukantilskudd gir immunforbedrende og immunmodulerende effekter på tvers av forskjellige populasjoner. β-1,3/1,6-glukaner har blitt undersøkt i flere randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte humane studier ved bruk av forskjellige proprietære β-1,3/1,6-glukanformuleringer. Samlet sett indikerer disse at oral β-glukan-tilskudd kan forbedre symptomets alvorlighetsgrad og varighet i populasjoner utsatt for luftveisinfeksjoner og allergier. Ett av de mest studerte tilskuddene er Wellmune, som har blitt evaluert over det bredeste befolkningsområdet for å avsløre betydelig lindring av URTI, allergiske episoder og trenings- og aldersrelatert immunundertrykkelse. Andre proprietære β-1,3/1,6-glukaner har også vist lovende takter: Glukan 300 forbedret slimhinnemedfødt immunitet hos eldre barn og tenåringer, Lentinex ble vist å lindre immunsenescens gjennom en økning i antall immunceller, Yestimun hadde en profylaktisk effekt hos voksne med tilbakevendende infeksjoner, og Imuneks reduserte den overdrevne Th2-responsen ved allergisk rhinitt.

Sammendrag om betaklukaner (β-glukaner) og kreftsykdom
Fytokjemikalier (plantestoffer) er naturlige forbindelser som finnes i korn, bønner, frukt, grønnsaker og andre planter og flere erkjent for å kunne forbedre immunresponsen hos mennesker og dyr. En av disse fytokjemikaliene er β-glukaner som er heterogene polysakkarider som bl.a er tilstede  i celleveggene til gjær, sopp, bakterier og alger.   β-glukanene viste seg å forbedre immunforsvarets medfødt respons som det første forsvaret mot mikrobiell infeksjon, toksiner og krefceller. De kan også det  adaptivte immunsystenmet. β-glukaner kan forbedre de PsA-lignende symptomene som representerer en ny uforutsett mulighet til å utforske for fremtidig klinisk behandling. Kreft er preget av et forstyrret immunlandskap. Inne i tumormikromiljøet omprogrammeres immunsystemet for å forenkle tumorvekst og kreftens overlevelse i stedet for å eliminere den. Denne immunsvekkende mekanismen må reverseres til normal for som en del av en effektiv anticancer terapeutisk strategi. Immunterapi har dukket opp som en ny strategi for omplassering av immunceller mot kreft. Imidlertid oppstår det ofte ubehagelig bivirkninger. Betaglukan, et polysakkarid avledet fra sopp, tjener rollen som immunmodulator i tumormikromiljøet. Det fungerer som patogenassosiert molekylært mønster og binder seg til forskjellige mønstergjenkjenningsreseptorer uttrykt på overflaten av. Dette resulterer i gjenoppblomstring av undertrykt immunovervåking i tumormiljøet.

Et hovedtrekk ved β-glukaner er deres evne til å fungere som biologiske responsmodifikatorer, som utøve regulatoriske effekter på betennelse og pøvirker ulike medfødte og adaptive immunitetscellepopulasjoner. Potensialet til å forstyrre prosesser involvert i utvikling eller kontroll av kreft gjør β-glukaner som spennende «medspillere»  i antitumorbehandlinger, samt i kreftforebyggende strategier.


Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Monday, 27 February 2023 12:50:27 Europe/Berlin
Post Comments

You must be logged in to post a comment.

click here to log in