Pranan Technologies EMF beskyttelse og helse

Forskning og klinisk erfaring på effekter av Pranan Technologies 

Trådløs radiostråling (RF) ofte omtalt som EMF (elektromagnetiske felter) er blitt ett alvorlig helseproblem for store deler av verdens befolkning. Vi blir bestrålt fra våre mobiltelefoner, basestasjoner, Wi-Fi, blåtann, ett økende antall satelitter og andre former for radio og radarkommunikasjon. Dette inkluderer også alle trådløse internetteknologier som 4G,5G og kommende 6G. 5G forskningen begynner også å komme offentlig og den konkluderer med negative effekter som inkluderer økt kreftrisiko, økt cellulært stress, økning i skadelige frie radikaler, genetiske skader, strukturelle og funksjonelle endringer i reproduktive systemet, lærings- og hukommelsesunderskudd, nevrologiske lidelser og negative effekter på generelt velvære hos mennesker. Dokumentasjonen som viser helseskader og økt risiko for bl.a. kreft er akkumulert siden 1960 frem til i dag og omfatter over 20.000 solide forskningsrapporter. Det er ufattelig for de fleste av oss at dette skyves under teppe av våre myndigheter, at industrien gjør det er mer forståelig (det er økonomi som styrer).

Covid-19 og stråling. Vi skal ikke spekulere omkring dette svært sårbare tema, men gjøre noen få generelle betraktninger. Det er kjent at både Covid-19 (SARS-CoV-2) og de mest brukte vaksinene bl.a. kan forårsake pustebesvær og dårlig oksygen transport i kroppen, dessuten vet man at blodets evne til å koagulere («klumpe seg eller ikke klumpe seg»), kan forstyrres. Det er veldokumentert at når de røde blodcellene blir utsatt for oksidativ stress eller sagt på en annen måte får ett lavere zeta potensial («mindre strøm i batteriet»), vil de lettere klumpe seg og dermed transportere oksygen dårligere. Tilsvarende effekter kan man se på alle celler i kroppen, der hvor spenningen over cellemembranen synker grunnet oksidativt stress øker risikoen for skader og sykdom. 5G og annen trådløs stråling forårsaker økt oksidativt stress i kroppen, så uansett alle andre mulige sammenhenger er det opplagt at jo mer stråling du blir utsatt for, jo mer utsatt er du for å bli syk av Covid-19 og en rekke andre sykdommer.

Studier og helseeffekter på engelsk finner du her:
Environmental Health Trust: Science - Environmental Health Trust (ehtrust.org)
Microwave News: Microwave News | News & Comment
US National Library of Medicine: Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest (nih.gov)

Pranan Technologies EMF miljøforbedrende teknologi
PRANAN-teknologien konverterer de mulig miljøskadelige elektromagnetiske feltene til felt som er mer naturlige og fordelaktige for kroppen. Enhetene verken reflekterer, skjermer eller absorberer energifelt. PRANAN-teknologien modulerer eller endrer mulig miljøskadelig elektromagnetisk stråling til frekvenser som er gunstige for kroppen. PRANAN-enhetene forsterker naturlig helsefremmende frekvenser fra miljøet. Pranans beskyttelsesprodukter fjerner ikke stråling, men reduserer vesentlig effektene av den ved at enhetene (Biospace, Phiwaves, Phione og snart nytt anheng) produserer et subtilt beskyttende og harmoniserende felt.

Pranan har ett vitenskapelig dokumentert og opplevd vidt spekter virkninger, her er noen av det man har funnet ut i ulike studier:

Forbedret status på røde blodceller undersøkt ved mørkefeltsmikroskopi
Når blodet blir utsatt for 4G og 5G, Wi-Fi og stråling fra mobilantenner øker tendens til å klumpe seg (gi dårlige oksygen transport). Ved bruk av Pranan beskyttelses teknologi i 7 dager ble blodbildet vesentlig bedre (redusert klumping) hos alle som ble testet.

Biokjemisk studie ved «University of Granada Biomedical Research Centre”

Resultatene viste at Pranan teknologiene som ble brukt i studiene tydelig reduserte markører for oksidativt stress og betennelsestilstander hos vanlig folk som ble utsatt for trådløs stråling.

Bioelektrisk studie ved «University of Madrid»

Resultatene viste at Pranan teknologiene bidro til å normalisere hjernebølgene når de var utsatt for trådløs stråling.

Studie publisert i «European Journal of Integrative Medicine”
Man fant at etter 30 dagers bruk av enhetene, medførte reduserte nivå av stoffer relatert til oksidasjon i kroppen, noe som indikerte redusert intracellulær oksidativ skade. Dataene antydet at kontinuerlig bruk av Pranan teknologi, kunne beskytte friske personer mot EMF-indusert oksidativ / inflammatorisk skade. Enhetene kan være nyttige for å motvirke de skadelige effektene av EMF-

Forskningsbasert artikkel i "International Journal of Advanced Complementary and Traditional Medicine"
Forklarer hvorledes svake subtile felter, som dannes når Pranan enhetene utsettes for elektromagnetisk stråling kan bidra til å harmonisere og nøytralisere effekten av trådløs stråling på hos mennesker. Dr. James Oschman forklarer også hvorledes geometriske mønster basert på universell matematikk som i Phi og «Golden ratio» har effekt på omgivelsene.

Vitenskapelig artikkel (800 sider) i «The American Journal Nutrition and Integrative Medicine»
Artikkelen forklarer bl.a. hvorledes svært godt dokumenterte Pranan teknologi overraskende nok viser seg å ha positiv effekt helt ned på enkelt cellenivå.

Les gjerne studier og vitenskapelige artikler her.

Vil du forbedre ditt elektromagnetiske miljø og redusere effekten av skadelig stråling?

Les mer om produktene her

Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 26 August 2021 16:23:02 Europe/Berlin
Post Comments

You must be logged in to post a comment.

click here to log in