Hering`s Law of Cure i ett integrert medisinsk perspektiv

Dr. Hering’s Law of Cure i et integrert og elektromedisinsk perspektiv
En helhetlig og integrert tilnærming til helse

Herings grunnleggende lover om helbredelse av kroniske lidelser

Nr. 1 - Herings første lov: Indre til ytre helbredelse
Herings første lov antyder at helbredelsen starter fra kroppens innerste lag, som følelser eller indre organer, og beveger seg mot ytre lag som muskler eller hud.  

Ett eksempel på bruk av Herings første lov.
Ubalanse i tarmmikrobiotaen kan føre til inflammatoriske reaksjoner som forverrer hudtilstander som akne, psoriasis og eksem. En sunn tarmflora bidrar til et sterkere immunforsvar og bedre næringsopptak, noe som igjen har positiv effekt på huden. Man må i dette tilfellet hele tarmen (det indre) før huden kan bli sunn igjen (det ytre)

Sett fra ett elektromedisinsk perspektiv der normal spenning over cellemembranen («batteri effekten» gjennomsnittlig skal være -70 mV (millivolt) for at cellen og organet/organene skal fungere normalt, må man gjenopprette cellespenningen før god helse kan normaliseres. Kroppen har minst 5 elektriske «kanaler» hvorav meridian systemet er ett av dem. Er spenning lave i lungesystemet kan det påvirke hudhelsen som «mister» spenning til lungene og visa versa.

Fra et elektromagnetisk perspektiv er høy-prioritetsorganer (hjerte, hjerne, nyrer, lunger osv.) de første som får tilførsel av energi når det er generelt energiunderskudd. Det betyr for eksempel at om det er for lite spenning lunge kretsen vil kroppen prioritere lungene fremfor huden.

Nr. 2 - Herings andre lov: Helbredelsen skjer i omvendt kronologisk rekkefølge av symptomet/ene
Den andre loven sier at symptomer forsvinner i den omvendte rekkefølgen av deres opptreden eller når de oppsto.

Ett eksempel på bruk av Herings andre lov.
En person har vondt i høyre arm. Behandling med elektromedisinsk apparatur (lys, laser, mikrostrømmer/frekvenser, pulserende felt (PEMF) osv.) iverksettes. Etter noen behandlinger forteller klienten at smertene i høyre arm har gitt seg, men at gamle smerter i nakken er kommet tilbake. Den nærmeste årsaken til smerter i armen kom fra nakken. Videre i behandlingsforløpet oppstår det bedring også i nakkesmertene, men nå har de «flyttet» seg til korsryggen og bekkenet. Det var i dette området ubalansen i skjelettet oppsto i sin tid. Fortsatt behandling medførte at klientene ble helt kvitt smertene, men en noe «uventet» hendelse oppsto. Klienten fikk en uke der mye uløst sinne kom til overflaten. Rot årsaken til problemet (fysisk sett vil alltid smerte være forbundet med lav cellespenning) vare ett gammelt emosjonelt mønster som når det ble oppløst tillot kroppen og produsere normal spenning og gjenskape balanse. Der ser man ett eksempel på at de to første lovene virker sammen. Første loven gjelder det indre og i dette tilfellet klientens emosjonelle indre.

Elektromagnetiske terapier kan lette denne tilbakeføringsprosessen ved å korrigere kroppens elektriske ubalanser som må på plass for at klienten skal bli fysisk frisk.

Nr. 3 Herings tredje lov: Helbredelse går fra den øvre til nedre del av kroppen og nedover
Ifølge Hering utvikler helbredelsen seg fra kroppens øvre del til de nedre delene. Dette er i tråd med tanken om at kroppens elektromagnetiske felt prioriterer helbredelse i essensielle organer før den går videre til mindre vitale systemer. Dessuten må klienter med kronisk sykdom eller kronisk ubalanse i sitt elektriske system ha med seg «hodet» for at resten av kroppen kan helbredes. Kort sagt man må ville bli frisk og være motivert og akseptere at emosjoner som oftest er en del av ett kronisk sykdomsbilde

Fysiologiske elektromagnetiske resultater av lav spenning på cellenivå i korte trekk
Vår forståelse er påvirket av pioneren Dr. Jerry Tennant (bl.a. forfatter av boken Healing is Voltage) av betydning av det elektriske aspektet av cellulær funksjon (lav spenning) er det alltid er en forløper for sykdom. Det er naturlig millioner av eksempler siden det gjelder ALLE kroniske sykdommer. Vi velger likevel å forklare ett eksempel her. Kroppen og cellene KAN IKKE bli kreftceller hvis spenningen er normalt. Utvikles det kreft vekst har disse cellene unormalt lave cellespenning som medfører bl.a. at metabolismen blir forstyrret og er en forutsetning for at kreft skal vokse og spre se. Enkelt sagt (ikke alltid like enkelt å gjennomføre) klare man å opprette holde spenningen på cellenivå kan disse cellene ikke blir kreftceller.

Eksempler på lav spenning.

1.Lav pH (surt vev): Lav pH får spenningen til å falle, noe som fører til et surt miljø hvor sykdom kan blomstre. Lav pH (eller potensielt hydrogen) er faktisk veske som har underskudd på elektroner. Det er det samme som surt og medfører at spenningen i vann faller. I og med at 99% av alle molekylene i kroppen er vann, er riktig pH, eller syre/base forhold kritisk for vår helse.

 2.Hypoksi: Redusert tilgjengelighet av oksygen kan resultere i lavere celle-spenning, noe som hindrer helbredelsesprosesser. Celler som allerede har lav spenning, vil ha problemer med å få inn oksygen ioner raskt nok til å opprettholde normal energi konvertering (ATP-ADP-ATP osv.) og dermed kunne bidra til at sykdom oppstår.

 3.Giftighet: Toksiner kan tømme cellens energi, redusere spenningen og dermed dens evne til riktig funksjon. Giftstoffer eller toksiner har somregel + ladning og er oksidanter. Der betyr elektrisk sett at disse stoffene «stjeler» elektroner eller sagt folkelig batterispenning fra cellemembraner mm.

 4. Dårlig ernæring: Mangel på essensielle næringsstoffer kan føre til lav celle-spenning, noe som undergraver kroppens naturlige helbredelsesprosesser. Ett eksempel er at har man ubalanser i elektrolytter (mineraler og sporstoffer oppløst i vann) og mangler kalium og natrium kan ikke cellene skape ett normalt elektrisk potensial (forskjell mellom – og + på innsiden og utsiden av cellemembranen). Dessuten kan ikke kroppen bygge friske funksjonelle celler uten nødvendige byggesteiner (næringsstoffer)

 5. Arr og følelsesmessig stress: Både fysiske arr og følelsesmessig stress kan skape lokaliserte områder med lav spenning, forstyrre kroppens energiflyt og mulig forårsake kronisk sykdom. Fysiske arr kan forstyrre elektriske baner. Emosjonelle/følelsesmessige stress og traumer («arr») kan danne elektriske mønster i kroppens organ og dermed elektriske systemer som kan gjøre at helbredelse vanskeliggjøres. Når kroppen er stresset avgifter den også dårlig (punkt 3 effekten oppstår) fordi organer som nyrer, lever og mave blir ned prioritert til fordel for blod og oksygen til hjerte, hjernen og muskler slik at du kan «slåss med en løve».

Integrering av Herings lover og cellespenning
Når vi ser på dem sammen, gir Herings lover og elektromedisinsk forståelse av kropp og helse får vi et tverrfaglig perspektiv på helse:

Lav celle-spenning og indre-til-ytre helbredelse: Helbredelse av de indre, vitale organene kan kreve å adressere lavspenningsfaktorer som pH-nivåer og hypoksi først.

Gå gjennom symptomer og spenning: Ettersom symptomer forsvinner i omvendt rekkefølge (Herings andre lov), kan det korrelere med en sekvensiell re-balansering av cellulær spenning. Helbredelse fra øvre til nedre del av kroppen og spenning: Kroppens prioritering av vitale organer kan involvere og gjenopprette best mulige spenningsnivåer i celler som tilhører disse kritiske systemene før den adresserer de mindre vitale systemene.

Konklusjon
Ved å kombinere Herings lover for helbredelse og våre integrert medisinske faktorer for lav spenning, utvikler vi en integrert, helhetlig ramme som inkorporerer det beste fra klassiske og moderne forståelser av helse og sykdom. Viktigheten av elektromagnetiske egenskaper og frekvens i helse blir understreket, og skaper en solid modell for fremtidige medisinske tilnærminger. Disse perspektivene gir ikke bare en bredere forståelse av helse. Det integrerte perspektivet bringer sammen visdommen fra to forskjellige, men kompatible synspunkter, beriker vår kollektive forståelse av helse og sykdom fra både et biologisk og et elektromagnetisk ståsted.

Skrevet av Jan F. Poleszynski - Klinikk for integrert medisin - 2023

Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Wednesday, 13 September 2023 10:43:34 Europe/Berlin
Post Comments

You must be logged in to post a comment.

click here to log in