High Frequency (Radio)

Grid  List 

Aaronia EMC Bundle 1 (near-field)

€ 5,970
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Electrosmog indicator ESI 21

€ 124
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Electrosmog indicator ESI 23

€ 185
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Electrosmog Indicator ESI 24

€ 263
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

MicroAlert 2 - EMF varsler

Special Price € 94

Regular Price: € 146

Spectran HF-80120 V5 (9kHz - 12GHz)

€ 9,350
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Spectrum Analyzer SPECTRAN HF-2025E

€ 618
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Spectrum Analyzer SPECTRAN HF-4040

€ 731
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Spectrum Analyzer SPECTRAN HF-60100

€ 1,846
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Spectrum Analyzer SPECTRAN HF-6060

€ 1,220
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Grid  List 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere