EMF

EMF and electrosmog

EMF

Grid  List 

Bio-Well GDV Camera v.2

€ 2,224
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Baldakin (bed canopy) sovetelt dome (200 X 200 cm)

€ 1,431
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Baldakin (bed canopy) sovetelt dome konge (200 X 160 cm)

€ 1,179
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Baldakin (bed canopy) sovetelt dome enkeltseng (200 X 100 cm)

€ 1,084
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Sovepose som reduserer trådløs stråling

€ 374
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Baldakin (bed canopy) sovetelt firkantet konge størrelse (225 X 175 cm)

€ 1,410
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Baldakin (bed canopy) sovetelt firkantet enkeltseng (225 X 125 cm)

€ 1,410
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Baldakin (bed canopy) sovetelt firkantet super kongestørrelse (225 X 225 cm)

€ 1,684
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Aaronia EMC Bundle 1 (near-field)

€ 5,970
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Grid  List 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere