Salgsvarer og tilbud fra Uno Vita. Salg på mineraler, vitaminer, elektromedisinsk utstyr og mye annet helserelatert finner du hos: shop.unovita.com

Sales

Grid  List 

ActiPatch Back Pain Relief

Special Price € 18

Regular Price: € 41

Advanced Comprehensive Nutrient Pack

Special Price € 89

Regular Price: € 117

Bulletproof® Upgraded™ Brain Octane Oil (960ml)

Special Price € 28

Regular Price: € 36

Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Bulletproof® Upgraded™ Brain Octane Oil (960ml)

Special Price € 56

Regular Price: € 79

Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Bulletproof® Upgraded™ MCT Oil - 32 Fl. Oz

Special Price € 43

Regular Price: € 48

Bulletproof® Upgraded™ MCT Oil - 32 Fl. Oz

Special Price € 20

Regular Price: € 23

Eniva Health Muscle Aid (480ml)

Special Price € 24

Regular Price: € 37

H2 Spark

Special Price € 734

Regular Price: € 1,495

Natriumbikarbonat - 500 g

Special Price € 9

Regular Price: € 13

Neutralize (bicarbonate)

Special Price € 21

Regular Price: € 31

Organic Chlorella

Special Price € 15

Regular Price: € 31

Smart Insole Heel Pain Relief

Special Price € 26

Regular Price: € 73

VIBE Fruit Flavor (946 ml)

Special Price € 59

Regular Price: € 79

Grid  List 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere