Blood Pressure & Vascular

Blodtrykk og sirkulasjon

Blood Pressure & Vascular

Grid  List 

D Ribose (500 g)

Special Price € 36

Regular Price: € 51

Mercolas Magnesium L-Threonate

Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Mercolas Organic Extra Virgin Coconut Oil (947ml)

Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Super Ubiquinol CoQ10 with Enhanced Mitochondrial Support (200 mg) (30)

Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

The One - liposomalt energitilskudd

Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Grid  List 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere