Earthing Mat

Only 1 left

€ 83,-

Availability: In stock

Be the first to review this product

Quick Overview

Medical Earthing Mat - jordingsmatte
Medical Earthing Matten (jordingsmatten)  er utviklet av Uno Vita AS og er så lengt vi er kjent med matten med høyest kvalitet og funksjonalitet på markedet.  Den er godkjent etter vår Medical Earthing standard når det gjelder ledningsevne og produktkvalitet. Matten er 30 X 65 cm og egner seg ypperlig til jording på kontoret (under hendene om vinteren og gjerne under bare føtter om sommer eller begge deler), bak ryggen i sofaen eller på bilsetet. Det kommer et «Kit» med krokodille klemme for biler men det er ikke leveringsklart.  Størrelse: 30 X 65 cm. Leveres med jordingsplug og kabel til 220volts kontakter. Virkningsmekanisme mv er beskrevet flere steder og det kommer mer på våre hjemmesider: www.unovita.com samt under øvrige produkter i nettbutikken.

Studier der mennesker sover på jordingslaken i 40-60 dager viser:
85 % sovnet fortere
93 % sov bedre gjennom hele natten
82 % opplevde reduksjon i muskelstivhet
74 % opplevde reduksjon eller bortfall av smerter
78 % opplevde bedre helse generelt sett

Jording slik virker det

Det finnes mange mulighter og løsninger for å jorde seg. En av de enkleste, og mest effektive, er å sove på et jordingslaken. Plasserer du dine bare føtter eller ben, eller for den saks skyld en hvilken som helst annen bar del av kroppen din på et tilkoblet jordingslaken, ligger du automatisk jordet mens du sover.

Hvordan brukes et jordingslaken?

Uno Vita's Medical Earthing standardpakke inkluderer et jordingslaken, og en kabel med tilknytning til jordet kontakt (230 volt EU-standard). Kabelen har en knappeforbindelse til lakenet i det ene hjørnet av jordingslakenet, hvor den festes. Den andre enden av kabelen settes i en jordet stikkkontakt og tilknyttes da kun til jord, ikke til strømførende krets. Den sikre spesialutviklede kontakten passer kun i EU-standard jordet kontakt, og har en motstand innebygd som gjør det 100 % trygt å sove på jordingslakenet, selv om man har andre elektriske apparater ved sengen. Du kan godt forlenge jordingskabelen ved behov, men det skal ikke være kontakt med strømførende krets.

Er vanlig jordet kontakt «godt nok», og fungerer lakenet på samme måte som når man bruker jordspyd direkte i bakken?

Generelt er svaret ganske enkelt ja. Det finnes noen unntak for svært gamle elektriske anlegg, eller elektriske anlegg som ikke er installert av godkjent elektriker. Anlegg som er installert av en sertifisert elektriker etter midten av 1990-tallet, har normalt høy standard. Komponentene som er brukt, skal være merket med en stor N for Nemko, hvilket betyr at de er godkjent. Er du i tvil om hvorvidt jordingen i huset er i orden, er det uansett fornuftig å få det kontrollert uavhengig om du bruker jordingslaken eller ikke. Alternativt kan man bruke jordingsspyd og sette det direkte i bakken, noe som alltid gir god kontakt med jord. Det foreligger ingen forskning som tilsier at man er mindre godt jordet om man er koblet til jord via kontakt enn via jordspyd, hvis man har et moderne elanlegg som er godkjent og i orden. Les for øvrig i Store norske leksikon om tips til hvordan et godt elektrisk anlegg skal være satt opp: http://snl.no/elektrisk_installasjon.

Fungerer jordingslakenet like godt om det legges under madrassen eller et vanlig laken?
Nei, da får man ikke full effekt, dvs. flyt av svak elektrisk spenning fra jord til kropp, fordi man ikke har hudkontakt. Det gir tilstrekkelig kontakt om man sover med bare ben.

Kan man vaske lakenet, og hvor lenge varer det?

Jordingslakenet som Uno Vita selger, inneholder kun bomull og sølvtråder (3 %). Det betyr at lakenet kan vaskes på 40-50 grader (vi anbefaler 40 grader for maksimal varighet), og uten blekemidler. Sølv motvirker bakterie- og soppdannelse, slik at det kan vaskes sjeldnere enn et vanlig laken. Forventet levealder er 2 - 3 år.

Kort om effektene.

Jordingslaken (vårt spesial laken har Medical Earthing kvalitetsymbol på pakken) eller "earthing sheet", som det heter på engelsk, har vist seg å være betennelsesdempende, å forbedre søvn, redusere smerter og gi mer overskudd. Ikke-bakterielle betennelser (inflammasjoner) regnes i dag å være en del av symptombildet til 40 % av alle alvorlige sykdommer. Når man er jordet, får kroppens elektriske system en fast referanse (på samme måte som vi jorder elektrisk utstyr, kabel TV, komfyrer osv.), og akkumulert spenning fra omkringliggende, elektrisk nettverk forsvinner. Litt forenklet kan man si at kroppen ikke blir like lett stresset av andre elektriske kilder når man er jordet. Nærmenneskene og vår egen art Homo sapiens har alltid levd jordet (de sov, gikk og var i kontakt med jord hele tiden), og først i løpet av de siste 100 årene har vi gradvis gått over til bruk av sko med ikke-ledende materialer (syntetisk og naturlig gummi). I samme tidsperiode har en rekke helseproblemer som kreft, diabetes, hjerteinfarkt mv. utviklet seg voldsomt. Mange er nå opptatt av å spise tilnærmet de samme matvarene som våre forgjengere inntok i steinalderen, fordi det er denne typen mat våre gener er best tilpasset. På samme måte er genene og kroppen vår tilpasset og være i kontakt med jord. Antagelig er å sove jordet noe av det lureste, billigste og enkleste (du trenger bare «ligge der») du kan gjøre for din helse. Ta med deg lakenet når du er ute og reiser, så sover du bedre enn før.

Finnes det andre måter og jorde seg på «gratis» eller på en rimeligere måte?

Ja - bortsett fra det selvsagte, nemlig å gå barbeint ute om sommeren, kan man må få kjøpt diverse artikler som kan brukes til dette. Uno Vita har blant annet også jordingsmatter i sortementet. Det finnes også en del andre produkter og løsninger tilgjengelig på verdensmarkedet. Uno Vita jobber kontinuerlig med å videreutvikle og forbedre eksisterende produkter, og på å utvikle nye banebrytende løsninger.

Hvordan hjelper jording meg til å følge meg bedre og kroppen til og helbredes raskere?

Smerter og mange sykdommer har ofte fysisk opprinnelse i betennelser og betennelsestilstander. Betennelser forårsaker at kroppen skiller ut frie radikaler for bl.a. å bekjempe bakterier og sykdomsfremkallende organismer. Frie radikaler og oksidanter stjeler elektroner fra andre atomer, molekyler og/eller ioner, noe som igjen gir opphav til nye, ustabile forbindelser. Når man jordes (kommer i kontakt med bakken barbeint, sover på jordingslaken, bruker jordingsmatte eller sko), stabiliseres kroppens elektriske miljø, og et overaktivt immunsystem begynner umiddelbart og falle til ro. Betennelser og inflammasjoner begynner å gå tilbake. De som oppdaget effekten av jording «på nytt» (Clint Ober og flere uavhengige forskerteam), mener at man ved å jordes får en netto tilførsel av «ledige» elektroner som direkte bremser de frie radikalenes herjinger og dermed ukontrollerte betennelser. Denne hyotesen støttes av klinisk erfaring og en rekke publiserte studier. Hvorvidt man er enig eller ikke i virkningsmekanismen sett fra fysikkens ståsted, så er det ingen tvil om at jording reduserer betennelser og er helsefremmende generelt sett. Mennesket (Homo sapiens) har sannsynligvis eksistert på jorda i minst 150.000 år, og humanoidene (våre nærmeste artsfrender) i 6-7 millioner år. I alle disse årene var mennesket alltid i kontakt med bakken og brukte klær og materialer som ledet strøm. Vårt arvestoff og kroppens elektriske system har vært stabilisert, stimulert og «formet» av jordens elektriske utstråling siden tidenes morgen.

Ved begynnelsen av 1900-tallet begynte utbredelsen av gummisåler, gummidekk og ulike isolerende gulvbelegg og bre om seg i den industrialiserte delen av verden. På samme tid akselererte utbygningen av det elektriske vekselstrømnettet over hele verden. Rundt 1900 antas at ca. 3 personer per 100.000 led av diabetes i USA. Da utgjorde kreft og hjertesykdom omtrent 13 % av dødsfallene, mens i 2011 (noe variasjon i tallen fra land til land) utgjør disse sykdommene omkring 70 % av alle dødsårsakene i Norge (ref. SSB).

I den moderne verden er vi blitt mer og mer isolert fra helsebringende kontakt med bakken, og vi har blitt utsatt for unaturlige elektromagnetiske (og andre sykdomsfremkallende faktorer) strålingskilder. Samtidig har utbredelsen av diabetes, hjerteinfarkt, kreft, Alzheimer, Parkinson, søvnproblemer, allergier, autoimmunsykdommer, osv. økt sin utbredelse dramatisk. Kroppens elektriske system har rett og slett ikke klart å bevare “balansen” uten kontakt med jord. Derfor er jording noe av det sunneste, rimeligste og smarteste du kan gjøre. I tillegg er det verd å nevne at elektromedisin og frekvensterapi som også bruker tilsvarende prinsipper viser seg enormt effektiv og sannsynligvis vil bane vei for neste generasjons medisin. Jording er en fin introduksjon til en ny forståelse av hvorledes menneskekroppen fungerer og baner vei for nye behandlingsmetoder.

Kliniske studier viser at de fysiologiske effektene av jording (earthing eller grounding på engelsk) er formidable, hvordan forklares dette?

Kroppen er en god elektrisk leder. Mange eksperimenter har vist at effektene er nesten umiddelbare og star man på bakken eller har elektroder under føttene kan man noen ganger få en litt “kriblende” følelse ettersom mikrostrømmene (elektronene beveger seg oppover). Det tar mellom 20-40 minutter før mikrostrømmene begynner å redusere betennelser.

Elektronstrømmene tilstrekkes antagelig stedene som er betente fordi det der finnes molekyler med motsatt landing («motpoler» tiltrekker hverandre). Når det ikke lenger er høy forekomst av frie radikaler i området reduseres tiltrekningen og mikrostrømmene kan gå til andre områder i kroppen som trenger dem. Dette er den mest utbredte teorien som forklarer hvordan jording kan ha så rask og umiddelbar effekt på enkelte. Noen ganger kommer effekten raskt og dramatisk og andre ganger langsomt men sikkert. Når person er i direkte kontakt med jord og kroppens elektriske potensial kommer i balanse jordpotensialet oppstår en stabiliserende og «avstressende» reaksjon i hele kroppen som påvirker det autonome nervesystemet, muskler, hud og hjernebølger.

Hvor lenge må jeg være jordet for å oppleve positive effekter?

Mennesker er forskjellige og vi har forskjellige helseutfordringer. Teknisk sett begynner kontakten med jord (via jordingslaken eller jordingsprodukter eller direkte fordi du er barbeint) å fungere med en gang. For de som har helseproblemer er det ikke uvanlig at man opplever effekten samme dag andre må kanskje vente så lenge som 4-6 uker før man plutselig oppdager at noe har forandret seg. En vanlig endring er at man våkner tidligere om morgenen og sover mindre enn vanlig. Før man merker at man på tross av dette er mer opplagt neste dag og har mer energi kan det være litt irriterende før man oppdager at man er mer opplagt med mindre søvn.

Hvor lang tid tar det før mine symptomer blir borte eller bedre?

Medisinsk infrarød fotografi har vist at betennelser begynner å gå tilbake bare minutter etter at folk blir jordet. I en studie utført av California Institute for Human Science registrerte man øyeblikkelige endringer i hjernebølger og muskelspenning når kroppen ble jordet. Stress, dårlig søvn, smerter og en kropp ut av rytme kan ta tid men det fleste opplever gradvis bedring jo lengre de sover jordet. Noen symptomer blir ikke borte av jording alene og det kan anbefales og bruke mer intensiv elektromedisinsk behandling slik man tilbyr bl.a. på Klinikk for Integrert Medisin i Oslo.

Jeg føler meg bedre og sunnere når jeg er jordet. Hva skjer hvis jeg slutter å jorde meg?

Mange opplever ingen stor endring umiddelbart, men er du lenge uten jordkontakt vil den positive effekten på organismen langsomt avta. Noen merker det med en gang, men det avhenger av hvor god balanse kroppen din er i når du slutter å være i kontakt med jord. Går du mye barbeint kompenserer det for manglende jording om natten. Det er mange måter og jorde seg på og Uno Vita vil levere jordingselektroder, jordingsarmbånd, jordingsmatter osv. ettersom produktene utvikles.
Vår intensjon er at man skal kunne være jordet mer eller mindre hele døgnet uten avbrudd.

Jeg har smerter hva gjør jeg?

Gå ut en tur, stå, gå eller sitt med føttene på bakken barbeint i minst 30 minutter. Du kan bruke elektroder koblet til jord på smertepunkter, matte, laken mv. Oftest vil du merke at smertene er redusert etter nevnte 20-30 minutter.. Jording virker betennelsesdempende og smertedempende.

Hvis jeg har smerter må jeg sette elektroder rett på området det gjør vondt i?

Når kroppen er i direkte kontakt med jord utlignes det elektriske potensialet og kroppen får en overflatespenning på i området 200 milli volt (mV). Dette har en generell smertedempende effekt men det er observert at ved å sette elektroder armbånd direkte på smerteområdet kan forbedringen komme raskere enn når du er «indirekte» jordet.

Kan jording være farlig for noen som har metall i kroppen eller pacemaker?

Vi har ingen grunn til å tro at jording på noen måte er farlig eller mer farlig enn å være barbeint ute. Faktisk er det mulig å bli rammet av et lyn eller skadet av elektrisk utstyr med jordfeil hvis du står barbeint ute, men i våre jordingsprodukter er det en motstand som sikrer mot at kraftig spenning kan passere igjennom produktene.

Kan jeg få for mye av «jordenergi» hvis jeg sover jordet og går barbeint hele dagen?
Mennesket er genetisk tilpasset å være i kontakt med jord over hundre tusenvis av år. I tidligere tider sov man på bakken, spiste på bakken, gikk på bakken osv. uten «opphold». Jordkontakt er naturlig for oss hele tiden og det kan aldri bli for mye.

Jeg merker ingen spesiell forskjell på meg selv eller min helse etter at jeg startet å sove jordet. Kan det skyldes at jeg er veldig sunn allerede?

Dramatiske forbedringer opplever stort sett bare de som er syke eller svært syke. For de av oss som er grunnleggende friske og har god helse er jording mer forebyggende og kan bidra til et langt og sunt liv.

Kan jording hjelpe slagpasienter?

Jording bidrar til bedre oksygendistribusjon i kroppen, men det er ikke gjort spesiell forskning for å avklare om jording for å avklare hvorvidt jording hjelper slagpasienter å hele raskere.

Studier og informasjon:

Artikkel om jording i VOF (www.vof.no) finner du her!
Studie om effekten av å være i kontakt med bakken finner du her!

Studie som viser at jording gjør blodet tynnere og motvirker hjerteinfarkt og slag finner du her!

Kan elektroner fra bakken fungere som super effektive antioksidanter? les her!

Produktene finner du her!

Ønsker du dokumentasjon eller mer informasjon så kontakt oss gjerne pr. e-post: salg@unovita.com eller pr. telefon: +47 22 09 18 80

Uno Vita AS – www.unovita.com – shop.unovita.com - All rights reserved ©

 

 

Details

Beskytt deg mot uheldig stråling nå!

Er du klar over følgende fakta?!
Kroppen din er et elektrisk system, og funksjonen i alle celler er 100 % avhengig av at det elektriske systemet (nerver, elektrisk ladning av cellemembranene (og dermed pH som er et mål for spenning mv.)). Menneskeskapt stråling har økt flere millioner ganger bare de siste 20 årene.

Essensiell kommunikasjon i kroppen er elektrisk
Verdens Helseorganisasjon (WHO) kom i 2011 med en uttalelse om at «bruk av mobiltelefon kan synes å være kreftfremkallende». Studien var et samarbeid mellom 14 land og 31 forskere. WHO anser nå mobiltelefonbruk til å tilhøre samme klasse «giftighet» som bly, bileksos og kloroform.

Federal Institute of Technology i Sveits (og flere) har oppdaget at bier ikke vil venne tilbake til kuben og blir så desorienterte av kraftig mobilstråling at de dør. Dette har dramatiske konsekvenser for alt planteliv på planeten og dermed oss. Hvis biene dør ut, vil masse plante- og fruktarter dø ut fordi de ikke blir befruktet. 70 % av alle avlinger pollineres av bier. Birøktere verden over rapporterer at mellom 30-90 % av alle bikuber har dødd ut siden 2006!

BioInitiative 2012-rapporten som oppsummerer siste 5 års forskning av 29 uavhengige forskere fra 10 land og over 1800 nye vitenskapelige studier, advarer oss på det sterkeste om mulige dramatiske effekter på vår helse.  Forskningen er klar og viser at direkte og indirekte trådløs (mobil, Wi-Fi) og elektromagnetisk stråling generelt (el-nettet, høyspent osv.) kan forårsake

-          Leukemi (blodkreft) hos barn
-          Hjernesvulst (kreft) med en overhyppighet bak det øret du holder mobiltelefonen inntil
-          Sædkvalitet, motilitet og spermiedød
-          Skader på DNA og arvematerialet
-          Større risiko for å utvikle nevrologiske lidelser som Alzheimer, ALS og relaterte sykdommer
-          Insomnia (søvnavbrudd) eller søvnproblemer
-          Allergi og problemer med immunsystemet
-          Lære- og konsentrasjonsvansker
-          Økt risiko for skader på foster og abort

Rapporten konkluderer med at vi umiddelbart bør ta føre-var-tiltak for å beskytte oss selv, våre barn og alt liv på planeten. Vi er sent ute, skade har skjedd, men vi må beskytte oss.

Hva kan du gjøre?
1. Slutt å bruke trådløs (DEC) telefon – det er en ekstremt kraftig strålekilde, bruk kablet telefon (fasttelefon)

2. Gå over til kablet Internett hvis praktisk mulig. Slå evt. av sender/trådløst punkt om natten. Det er om natten de mest alvorlige skadene oppstår.
3. Slå av automatsikringen i strømboksen for soverommet om natten, så ligger du ikke med kroppen full av elektrisk spenning fra el-nettet når du sover
4. Si nei til «Smart Meter» som måler strømmen trådløst i huset og annen trådløs teknologi
5. Minimaliser bruk av mobiltelefon og anskaff beskyttelsesteknologi
6. Skaff deg jordingslaken
7. Bestill en profesjonell måling og vurdering av ditt strålingsmiljø hjemme så du vet omfanget av indirekte stråling du og din familie blir utsatt for
8. Vurder å skaffe deg beskyttelsesteknologi

Hva kan Uno Vita tilby for å redusere skadevirkningene?
Beskyttelse:
Uno Vita og Klinikk for Integrert Medisin har prøvd ut et utall ulike beskyttelsesløsninger og løsninger. Vi har målt effekten av dem og/eller mottatt målinger som viser effekt på kroppens elektriske system (skaper bl.a. balanse). De produktene vi har funnet å fungere best og/eller være best dokumentert, har vi tatt i bruk og tilbyr for salg.

Måling: Videre tilbyr vi privatpersoner og bedrifter i Oslo og omegn profesjonell måling av elektromagnetisk stråling (trådløs, støy på el-nettet, magnetisk og elektrisk) på stedet.

Kunnskap: Vi bidrar med kunnskap og informasjon som dere bl.a. finner i dette skrivet. Vi holder kurs i Integrert Medisin (meld deg på nyhetsbrev, så får du automatisk informasjon om dette) og utveksler dokumentasjon og studier med fagpersoner i inn- og utland.

Behandling: Vi tilbyr via Klinikk for Integrert Medisin i Oslo elektromedisinsk analyse og behandling for å bruke kroppens elektriske system tilbake til naturlig balanse.

Produktene og bestilling av måling kan du gjøre via vår nettbutikk eller ved henvendelse til vår salgsavdeling (anbefaler en e-post salg@unovita.com da vi har lite ledig tid til telefonsamtaler). Det skal stå mer utfyllende informasjon på nettsidene. Her kommer noen produkter vi anbefaler:
WaveShield Gold mobilbeskyttelse
WaveShield blokkerer opptil 99 % av strålingen som går inn i øret fra mobil eller håndholdt trådløs telefon. WaveShield er testet i et amerikansk godkjent laboratorium, som dokumenterte at produktet blokkerer opptil 97-99 % av strålingen fra høyttaleren på telefonen (litt avhengig av modell).

Pris kr. 198 pr. stk. (rabatt ved kjøp av flere)

EarthCalm® beskyttelses produkter
EarthCalm-produktene baserer seg på prinsippene om resonans og harmonisering av signaler. Resonator kretsene bidrar til å knytte kroppens elektriske felt til jordens felt («en subtil form for jording»). Produktene fjerner ingen stråling, men gjør at kroppen reagerer mindre på strålingen. Produktene har vært i salg (basisteknologien) i over 20 år, og 10000 vis av fornøyde kunder over hele verden kan bekrefte at produktene fungerer og har hjulpet dem mye. Vi har i klinikken målt effekten på kroppen når man er i en mobilsamtale med EarthCalm Resonator og Quantum Cell på og uten: balanserende og beroligende effekt meridiansystemet.   

EarthCalm-produktene er ikke skolemedisinsk dokumentert i tradisjonell forstand, men det er utført mange studier hos oss og i andre land som viser at produktene har en klar positiv effekt på kroppen.

Mange opplever bl.a. følgende effekter ved bruk av produktene;Mer energi

Reduksjon eller bortfall av hodepine
Reduksjon av følelsen av å være «tåkete» i hodet
Følelsen av å være mer avslappet og rolig
Bedre søvn
Bedre kapasitet til å tolerere stress
En tendens til redusert forekomst av forkjølelse og influensa
En generell følelse av velvære

Se video om virkemåte, klikk her!
Se video om hvordan mange opplever at produktene virker, klikk her!

Home EMF Protection System kan gi umiddelbare positive effekter
Home EMF Protecion Systemet settes inn i jordet kontakt og bidrar til at du igjen kobles mot det naturlige elektriske felte fra jorden fremfor det menneskeskapte feltet som strømmer ut av alle kontakter, lyspærer og elektriske ledninger utgjør husets el-nett. El-nettet stråler ut pulserende magnetfelt som svinger 50 ganger i sekundet (50 Hz). Naturlige frekvenser ute i naturen domineres bl.a. av Schumann Resonace (hovedfrekvensen er 7,83 Hz), og EarthCalm resonatorene er konstruert for å svinge i takt med Schumann Resonance. Et system dekker hele huset fra stigeledningen (strømmen inn til huset) og alle kontakter. Elektrosensitive trenger enkelte ganger en tilvenningsperiode. Spør oss om råd.

Nova Resonator 
Nova resonator leveres i flere versjoner med og uten stener. Vår favoritt er Silver Tube, den ekstra solide, laget av sølv og tåler dusj og bad i mange år. Stenene har like god eller bedre effekt.  Nova Resonator har en teknologi som knytter deg mot jordens elektromagnetiske felt.  Menneskapt stråling kan bryte forbindelsen din til dette feltet.  Det kan forstyrre kroppsfunksjoner, DNA-uttrykket og kan gjøre deg disponert for en hel serie av helseplager.  Mange nye brukere opplever en umiddelbar strøm av energi og følelse av velvære, andre kjenner ingen ting uten at det betyr at den ikke fungerer. Øvrige effekter er beskrevet ovenfor og gjelder alle resonatorene.

Omega Wi-Fi Ethernet for deg som må eller vil ha trådløst nett
Har du et trådløst nettverk eller ønsker å ha det? Har du/dere et trådløst nett på jobben? Den gode nyheten er at Omega Wi-Fi kan settes inn i nettverkskontakten på din ruter og kan bidra til at det skapes et beskyttende og omdannende felt omkring ruteren og alle maskiner som er koblet på det trådløse nettet. Er du plaget av naboens nett? Du kan spørre dem om du får lov til å sette en Omega Wi-Fi i boksen deres eller om de kan dele kostnadene (de får jo god effekt og beskyttelse I hele huset også). Omega Wi-Fi gjør ingen ting med nettet og har ingen negative effekter. 

EarthCalm Torus for din PDA eller Laptop
Torus fungerer på tilsvarende måte som Quantum Cell og gir beskyttelse mot skadevirkninger på håndholdte trådløse systemer, samt magnetiske felt fra harddisken på en bærbar.

IPads, e-bok-løsninger mv.
Bærbare PCer
Trådløse spillstasjoner
Baby-monitorer


Har du opplevet hodepine, irritasjon, søvnforstyrrelser etter å ha brukt dine trådløse favoritter? Da vil Torus hjelpe. Øvrige virkningsmekanismer som beskrevet ovenfor. Alle EarthCalm-produktene gir synergieffekter ved samtidig bruk. Dvs. at har du f. eks et anheng rundt halsen og en Home Protector System i veggen, vil de forsterke hverandre og likeledes med øvrige produkter (Torus, Omega Wi-Fi).

Perspective beskyttelstelt i pyramideform (Canopy)
Perspective-materialet skjermer både for høyfrekvent (trådløs stråling) og lavfrekvent elektrisk stråling når materialet er jordet. Legger man i tillegg en matte under sengen eller madrassen, får man i praksis et 

Faradaybur som gir den mest effektive beskyttelsen av kroppen du kan få under normale forhold. Har du alvorlige eller kroniske helseplager, så er installasjon av telt, matte og et jordingslaken det smarteste du kan gjøre.  Les mer i nettbutikken.

Perspective beskyttelstelt i firkantet form for dobbeltsenger (Canopy)
Tilsvarende som pyramiden men for større senger. Sjekk nettbutikk for andre alternativer.

Medical Earthing Jordingslaken 
Jordingslaken eller Earthing Sheet som det kalles i utlandet gir en rekke positive effekter til kroppen. Det skjer flere ting samtidig, og vi skal ikke gå inn på alle detaljer her men henviser til våre nettsider og nettbutikk.

Når du er jordet, avledes spenning som ellers bygger seg opp i kroppen når du er tett på elektriske ledninger, samt at det flyter en svak mikrostrøm av elektroner tilbake fra jorden til kroppen. Dette har vist seg å ha svært god effekt på helsetilstanden. Studier der mennesker sover på jordingslaken i 40-60 dager viser:

85 % sovnet fortere
93 % sov bedre gjennom hele natten
82 % opplevde reduksjon i muskelstivhet
74 % opplevde reduksjon eller bortfall av smerter
78 % opplevde bedre helse generelt sett

Medical Earthing Mat – Jordingsmatte
Medical Earthing Matten (jordingsmatten) er utviklet av Uno Vita AS og er så lengt vi er kjent med matten med høyest kvalitet og funksjonalitet på markedet.  Den er godkjent etter vår Medical Earthing standard når det gjelder ledningsevne og produktkvalitet. Matten er 30 X 65 cm og egner seg ypperlig til jording på kontoret (under hendene om vinteren og gjerne under bare føtter om sommer eller begge deler), bak ryggen i sofaen eller på bilsetet. Det kommer et «Kit» med krokodille klemme for biler men det er ikke leveringsklart.  Størrelse: 30 X 65 cm. Leveres med jordingsplug og kabel til 220volts kontakter.

Generelt om strålingsprodukter. 
Uno Vita tilbyr og utfører profesjonell måling, vi selger rimelig og mer avansert måleutstyr og vi holder kurs.  I vår nettbutikk vil dere finne løsningene: shop.unovita.com og på våre nye hjemmesider www.unovita.com (nye sider i mars 2013) vil det komme fler og fler artikler om dette og relaterte tema i tiden frem mot sommeren.

Kontaktinformasjon:
Uno Vita AS – Klinikk for Integrert Medisin

Kjelsåsveien 114, 0491 Oslo – Tlf. 21 44 76 41
e-post: klinikken@unovita.com          salg@unovita.com 
Nettsider: www.unovita.com              shop.unovita.com
Del erfaringer, spør hvis du lurer på noe på her: http://electromedicalblog.com

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Additional Information

manufacturerUno Vita AS
Tax ClassMomspliktige varer 25%

This is the replacement of Upsell Products