Høydose jodtabletter til beredskap (14 tabletter a 130mg)

€ 14,-

Availability: In stock

Be the first to review this product

Quick Overview

Høydose jodtabletter 130 mg 
Kun til bruk ved stor fare for radioaktiv forgiftning. Konsulter norske helsemyndigheters anbefalinger hvis det blir aktuelt. Les hva statens strålevern skiver her:

Generelt. 
I tilfelle en atomulykke på kjernekraftverk eller utslipp fra båter, anbefaler norske myndigheter at alle husholdninger med barn og unge under 18 år, gravide, ammende har høydose jodtabletter lagret hjemme.

Hovedårsaken til anbefalingen, ifølge Statens strålevern, er at myndighetene vurderer faren for radioaktivt utslipp som økt, blant annet pga. reaktordrevne skip som seiler langs kysten og eldre kjernekraftverk i Europa. Dersom dette skulle skje vil norske myndigheter, via radio og TV, gi anbefalinger til befolkningen om å holde seg inne og evt. ta jodtabletter hvis det er nødvendig.

Hvorfor man bør ha jodtabletter lagret hjemme
Ved en atomulykke vil radioaktivt jod tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. På sikt kan dette føre til kreft i skjoldbruskkjertelen. De to viktigste tiltakene for å forhindre at dette skjer er å holde seg innendørs i minst 2 døgn samtidig som du umiddelbart tar høye doser med jod, enten ved eksponering for stråling (nedfall) eller rett før man blir eksponert for stråling (når nedfallskyen ankommer der du bor).

Hvem anbefalingen gjelder for
Anbefalingen for å ta jodtabletter gjelder i første omgang husholdninger med barn og unge under 18 år, gravide og ammende. Risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivt jod er størst hos disse gruppene. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen og trenger derfor ikke ta jodtabletter.

Kun høydose jodtabletter egner seg
For å beskytte skjoldbruskkjertelen mot radioaktivt jod anbefaler Statens legemiddelverk reseptfrie jodtabletter som inneholder 130 mg per tablett. ablettene er ikke egnet som tilskudd, og skal kun brukes ved en atomulykke etter anbefaling fra myndighetene. Personer med stoffskiftesykdommer bør kontakte behandlende lege før bruk. Nyfødte (0–1 måned) som får jod og/eller ammes av en kvinne som har tatt jod, skal følges opp av fastlege i samråd med barnelege. Det skal tas blodprøver av babyen 7–10 dager etter inntak. Ta derfor kontakt med barnets fastlege så snart som mulig.

Dosering for voksne og barn over 3 år
Voksne og barn over 12 år: 1 tablett som en enkeltdose.

Fra 3 til 12 år: ½ tablett som en enkeltdose.
Tabletten kan tygges, knuses eller svelges hel. Det anbefales at tablettene tas med rikelig mengde væske.
Dosering for barn under 3 år

Tabletten må løses i vann og man må så trekke opp en viss mengde oppløsning med en doseringssprøyte. Sprøyter får du kjøpt på apotek. Slik gjør du det:

Legg 1 tablett i et drikkeglass.
Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken. Rør rundt til tabletten har løst seg opp.
For barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet (tilsvarer 1/8 tablett = 16,25 mg).
For barn 1 måned-3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi til barnet (tilsvarer ¼ tablett = 32,5 mg).
For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man i etterkant skylle sprøyten med nytt vann eller ny melk. Vannet eller melken som har skylt sprøyten gis til barnet.
Gi barnet rikelig med drikke etterpå.

Orignal produktinformajson på engelsk:

Potassium Iodide Tablets
130 mg 14 tablets Item Catalog Number: 00577
Potassium iodide is a specific blocker of thyroid radio-iodine uptake.

These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.

SUPPLEMENT FACTS
Serving Size 1 tablet
Servings Per Container 14
Amount Per Serving Potassium iodide 130 mg

Other ingredients: dicalcium phosphate, microcrystaline cellulose, silicon dioxide, stearic acid, magnesium stearate, pharmaceutical glaze.

This product contains NO milk, egg, fish, peanuts, crustacean shellfish (lobster, crab, shrimp), soybeans, tree nuts, wheat, yeast, gluten, corn, or rice. Contains NO sugar, and no artificial sweeteners, flavors, colors, or preservatives.

Dosage and Use
Potassium iodide should only be taken when instructed to do so by official health warnings.
Do not use as an everyday supplement.
The maximum dosage for adults is 130 mg per day.
The following is recommended for children (can be crushed and given in liquids to children too small to swallow pills):
3–18 years: 65 mg (1/2 tablet)
1 month–3 years: 32 mg (1/4 tablet)
Birth–1 month: 16 mg (1/8 tablet)
Importantly, potassium iodide that is not absorbed by the thyroid gland is quickly flushed from the system through urine.
Caution
Do not use if you are allergic to iodine.

Warnings
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSE
Do not purchase if outer seal is broken or damaged.
When using nutritional supplements, please consult with your physician if you are undergoing treatment for a medical condition or if you are pregnant or lactating.

 

Details

Jodtabletter ved atomulykker
Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene.

Hvorfor ta jodtabletter?
Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og
drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter
beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg
innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tablettene lagret hjemme.

Når skal tablettene tas?
De skal bare tas etter råd fra myndighetene. I tilfelle en atomulykke, vil råd bli gitt gjennom mediene, relevante myndigheter og www.stralevernet.no (ny adresse fra
1.1.2019: www.dsa.no) og www.helsenorge.no. 

Hvem skal ta jodtabletter?
Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter. Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter. Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke.

Bruk ikke jodtabletter:
• dersom du er allergisk overfor kaliumjodid eller noen av de andre innholdsstoffene
i legemidlet (listet opp i pakningsvedlegget)
• hvis du har betennelse i skjoldbruskkjertelen (thyreoiditt)
• hvis du har forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen
• hvis du har dermatitis herpetiformis (Duhrings sykdom)


Har du spørsmål om jodtabletter? Ring Helsenorge på 815 55 015
Du finner også mer informasjon om jodtabletter på www.stralevernet.no (ny
adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no) og www.helsenorge.no

Barn under 3 år følger denne doseringen:
1. Legg 1 tablett i et drikkeglass.
2. Tilsett 20 ml vann eller melk i glasset. Bruk sprøyte til å måle opp væsken.
Rør rundt til tabletten har løst seg opp.
For barn under 1 måned: Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte og
gi til barnet (tilsvarer 1/8 tablett = 16,25 mg).
For barn 1 måned-3 år: Trekk ut 5 ml av løsningen med sprøyte og gi til
barnet (tilsvarer ¼ tablett = 32,5 mg).
3. For å sikre at barnet har fått i seg hele legemiddelmengden bør man
i etterkant skylle sprøyten med nytt vann eller ny melk. Vannet eller
melken som har skylt sprøyten gis til barnet.
4. Gi barnet rikelig med drikke etterpå.
Nødvendig utstyr: Doseringssprøyter kjøpes på apotek.
Viktig: Nyfødte (0–1 måned) som får jod og/eller ammes av en kvinne som
har tatt jod, skal følges opp av fastlege i samråd med barnelege. Det skal tas
blodprøver av babyen 7–10 dager etter inntak. Ta derfor kontakt med barnets
fastlege så snart som mulig.

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Additional Information

manufacturerLife Extension
Tax ClassMomspliktige varer 15%

This is the replacement of Upsell Products