Personal therapy equipment

Grid  List 

Items 1 to 24 of 27 total

Page:
  1. 1
  2. 2

TimeWaver Home

€ 3,169
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Monicor – energimedisinsk utstyr for helsekontroll og behandling

€ 3,134
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Biomag Lumina FS set

€ 2,281
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Aquatone Pro

€ 1,008
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Grid  List 

Items 1 to 24 of 27 total

Page:
  1. 1
  2. 2
Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere