Infrared

Infrared

Grid  List 

mPulse Aspire

€ 6,729
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Believe

Special Price € 7,323

Regular Price: € 7,803

Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Conquer

€ 8,885
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Discover

€ 9,718
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Empower

€ 10,973
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Solo System

€ 3,129
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Solo Tunnel

€ 2,264
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Sunlighten Signature 1

€ 3,928
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Sunlighten Signature II

€ 4,503
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Sunlighten Signature IV

€ 6,200
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

The Solopad

€ 980
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Grid  List 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere