Infrared

Infrared

Grid  List 

mPulse Aspire

€ 7,134
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Believe

€ 8,393
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Conquer

€ 9,756
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Discover

€ 11,394
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

mPulse Empower

€ 12,995
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Solo System

€ 3,556
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Sunlighten Signature 1

€ 4,104
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Sunlighten Signature II

€ 4,608
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Sunlighten Signature IV

€ 6,561
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Grid  List 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere