Scientific Equipment

Diagnostisk og vitenskapelig utstyr

Grid  List 

Bio-Well water sensor

€ 275
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Bio-Well GDV Camera v.2

€ 2,224
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Monicor – energimedisinsk utstyr for helsekontroll og behandling

€ 3,134
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Aquatone Pro

€ 1,008
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

TimeWaver Medical

€ 31,473
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Bio-Well BioCor

€ 793
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

BIO-WELL Sputnik

€ 516
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

BIO-WELL Biofield Analyzer

€ 1,705
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Tennant Biomodulator PLUS - complete

€ 6,704
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

TimeWaver Home

€ 3,169
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

TimeWaver Medical

€ 23,015
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Tennant Biomodulator PLUS

€ 3,136
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

VitalScan HRV/ANS+

€ 8,901
Delivery time for pre-orders are normally from 3-10 days

Grid  List 

Bulletproof, Altrient Liposomer, Blushield, Elektromedisin, Timewaver, NanoPuls, Strålingsbeskyttelse, Infrarød badstue, PEMF, Liposomer, Life Extrension, Strålingsbeskyttelse, jording, jordingslaken, jordingsmatte, earthing, grounding,Blushield, EMF, EMS, EMR, mobilstråling, mobilmaster, wifi, trådløs stråling, stråling, strålingsbeskyttelse, baldron, yshield, aaronia, spinor, waveshield, bioenergiser, felo, elektrosensitv, el sensitiv, milliGauss, frekvens, mikrowatt, eloverfølsomhet, AMS, smartmeter, smart meter, skjerming, jording, jordingslaken, jordingsmatte, elektromagnetisk, elektriske felt, magnetfelt, ELF, ER, trådløse nett,mikrobølger, EMF protection, EMF consult, elektromagnetiske felt, Building Biology testing,Skittenstrøm, Lavfrekvens magnetiske og elektriske felt, mobil basestasjoner,GSM, UMTS, 3G, LTE, 4G, 5G, TETRA, nødnettet, trådløse nettverk,WLAN, WiFi,smart TV, AMS måler, trådløse telefoner, baby calls, radiosendere