Klinikk for integrert medisin behandler ingen alvorlige sykdommer
Klinikk for integrert medisin i Moss er eid av Uno Vita AS. Klinikken får stadig oftere henvendelser fra personer med tidvis alvorlige helseproblemer, som kreftsykdom. Vi ønsker med dette skrivet å klargjøre hva klinikken tilbyr, og hva vi ikke tilbyr, slik at dette ikke blir misforstått eller feiltolket.

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 5 December 2019 12:17:27 Europe/Berlin

Forberedelser til måletime hos Klinikk for integrert medisin

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Thursday, 5 December 2019 12:06:48 Europe/Berlin

Priser Klinikk for integrert medisin 2021
Neste generasjons medisin


 

Read More
Comments | Posted in Articles By Jan Fredrik Polesznski
Saturday, 23 November 2019 11:29:54 Europe/Berlin